A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Anyanyelv felsősöknek 7.

A mozaikszók és a rövidítések
Új kérdés
Mi a mozaikszó, és mi a rövidítés? Mi a különbség közöttük?
A mozaikszó önálló szó. Egy részük úgy keletkezik, hogy alkotóelemeinek kezdőbetűit összevonjuk: Magyar Államvasutak   MÁV, Ferencvárosi Torna Club   FTC. Máskor szótagokat, hosszabb részleteket kapcsolunk össze: Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.  TIGÁZ, Magyar Távközlési Vállalat  MATÁV. Van közszóként álló mozaikszó is: tévé, áfa (általános forgalmi adó), gyes (gyermekgondozási segély). A mozaikszóval ellentétben a rövidítés nem önálló szó. Csak írásban használjuk, hiszen szóban mindig kimondjuk a teljes szót: ig. = igazgató, fm. = felmentve, nov. = november, cm = centiméter, K = kelet.
Tanulnivaló
A mozaikszó az eredeti kezdőbetűkből szerkesztett betűszó: IM, ELTE, illetve szótagokból, szótöredékekből áll: MATÁV, HAJDÚTEJ, tévé.
A leírt rövidítés helyett beszédben a teljes szóalakot használjuk: Bp. (Budapest), l (liter).
Figyelemkeltő
A mozaikszót hol betűnként ejtjük: MTK (emtéká), hol összeolvassuk: MÁV.
A tulajdonnévi mozaikszót csupa nagybetűvel írjuk pont nélkül: PTE (Pécsi Tudományegyetem), és kötőjellel kapcsoljuk hozzá a toldalékokat: az APEH-ben. Némelyiknek csak a kezdőbetűje nagy: Mahart (Magyar Hajózási Rt.) A köznévi mozaikszót csupa kisbetűvel írjuk, szintén pont nélkül: tévé, tévézik.
Az egyszerű és az összetett szavak rövidítéseit egybeírjuk, kezdőbetűjük megegyezik az eredeti szó kezdőbetűjével: ált. (általános), gk. (gépkocsi), Szfv. (Székesfehérvár). A különírásra a rövidítés betűközökkel és pontokkal utal: Kr. e. (Krisztus előtt), B. ú. é. k. (Boldog új évet kíván). Néhány rövidítés kezdőbetűje eltér az eredeti írásmódtól: Ny (nyugat), Ft (forint), O (oxigén), HKsz. (Helyesírási kéziszótár).
Nyelvi csodabogarak
Rövidítésnek tekintjük az olyan szóalakokat is, amelyek ugyanazt jelentik, mint az eredeti megnevezések: labor(atórium), tulaj(donos), tök(életesen); fagyi, föci, pulcsi, tesó. Bár ezek és a hasonló kifejezések nagyon gyakoriak, mégis törekedj az eredeti szavak használatára!
Okoskodó
Beszéljétek meg, jó-e, hogy a köznyelvben ennyire elterjedtek a mozaikszavak és a rövidítések!
Kosárba helyezve!