A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Sokszínű matematika 11.

Feladatok
1.
Egy háromszög oldalai 4 cm , 5 cm és 6 cm hosszúak. Mekkorák a súlyvonalak?
2.
Egy kikötőből 100° -ban eltérő irányban egyszerre indul el két hajó. Az egyik sebessége 50 km/h , a másiké 60 km/h . Milyen messze lesznek egymástól 5 óra múlva?
3.
Egy háromszög szögei úgy aránylanak egymáshoz, mint 2 : 7 : 9.
Mekkorák az oldalai, ha a = 50 cm ?
4.
Egy háromszög 4 cm -es oldalával szemben levő szög 40° -os, az oldalhoz tartozó súlyvonal 5 cm . Mekkora a másik két oldal hossza?
*5.
Egy 10 cm -es átfogójú derékszögű háromszöget a derékszög 4 cm -es szögfelezője két részháromszögre osztja. Számítsuk ki ezek szögeit és oldalait!
*6.
Egy villámot 45° -os szög alatt látunk. A villámlás és a dörgés kezdete között 10 s idő telik el, és a dörgés 2 s ideig hallható. Milyen hosszú a villám útja, ha a hang sebessége 330 m/s ?
*7.
Egy hegyesszögű háromszög oldalainak hossza a , b és c , a szögei rendre α , β és γ . A magasságok a szemben levő oldalt P , Q és R pontokban metszik. Határozzuk meg a PQR talpponti háromszög kerületét az ABC háromszög adatainak ismeretében!
*8.
Egy háromszög egyik szöge 120° -os, egyik oldalának hossza egyenlő a másik kettő hosszának számtani közepével. Mekkora a másik két szög?
Kosárba helyezve!