A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Sokszínű matematika 11.

A matematika, a ráció, a logikus gondolkodás világunk megismerésének egyik talán leghatékonyabb eszköze, amely néha megmagyarázhatatlan jelenségekkel társul. Elválaszthatatlan a gondolkodó embertől, és teljessé teszi mindennapi tevékenységeit.
Néhány gondolat azoktól, akik mindezt megtapasztalták:
„A Mathesis, Uraim, minden Vallásban, minden Országban, minden rend és gondolkozás formájában egy. Láttál-é oly ostoba babonást, vagy oly vakmerő Eretneket, aki valamely ágazatját tagadta volna? Tudsz-é oly különböző rendtartású Országot, melyben a Mathesis igazságairól ártikulusokat hoztak volna, és vagy ez, vagy más cikkelye változást vagy tilalmat szenvedett volna? … Ezért megérdemli ő a tiszteletet, minden bizonytalanságot, viszálkodást és tilalmazott elmélkedést kerülni óhajtó lélektől. Ezért lettem én is az ő felemelt gondolkozású híveinek, a kételkedésen kívül tétetett igazságokon, az értelem rendes nyomain, követője.”
(Csokonai Vitéz Mihály, költő)
„Mindenkit fel kell ruházni azzal a készséggel, hogy a jelenségekben, az esetlegességet mellőzve, a lényeges jegyeket ragadja meg. Erre minden embernek szüksége van.”
(Császár Ákos, matematikus)
„Természetesen a matematika bizonyos részei sokkal jobban felhasználhatók a strukturált gondolkodás fejlesztésére, mint mások. Az ilyesfajta gondolkodásnak egyre nagyobb szerepe van abban, hogy képesek legyünk megbirkózni a modern élet komplexitásával.”
(Dienes Zoltán, matematikus)
„De a matematika nem valami távoli érthetetlenség, amelyhez külön ész kéne, ugyanavval az (egy szál) eszünkkel közelítünk a regényhez, mint őhozzá. A matematika is a létezésünkről, annak gazdagságáról ad hírt. Mindig ugyanarról beszélünk, hol Flaubert, hol Bolyai, hol Pilinszky, hol Gödel hangját halljuk. Ha fülelünk.”
(Esterházy Péter, író)
„És annak is, aki tanul, akár tudósnak, akár gyakorlati pályára készül, nem szabad megelégednie a hallott vagy olvasott anyag egyszerű beraktározásával, hanem föl kell tennie a kritikus szemüvegét, elemeznie kell, boncolnia, összehasonlítania, mert másképp az a megemészthetetlen tudás, amit magába szedett, csak teher lesz számára.”
(Riesz Frigyes, matematikus)
Eredményes munkát és tanulást kívánnak a Szerzők.
Kosárba helyezve!