A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Szövegek és stílusok

A stílustörténeti korszakok bemutatása
Az antikvitás stílusa:
1.
Az ún. atticizmus
2.
Az ún. asianizmus
3.
Az ún. ródoszi stílus
A középkori stílus:
1.
Az ún. skolasztikus középkori stílus
2.
Az ún. misztikus középkori stílus
A renenszánsz:
1.
A reneszánsz világa, világképe, eszmeáramlatai és művészete
A reneszánsz első korszaka: az anyanyelvű irodalmak virágzásának kora
A reneszánsz második korszaka: a klasszikus műveltségeszmény megvalósításának kora
A reneszánsz harmadik korszaka: a nemzeti nyelvű irodalmak kialakulásának a kora
2.
A világias reneszánsz stílusa
3.
Az ún. vallásos reneszánsz stílusa
A manierista stílus:
1.
A manierizmus világa, világképe, eszmeáramlatai
2.
A manierizmus a magyar irodalomban
Rimay János költészetéről
3.
Stílusjellemzők
A barokk stílus:
1.
A barokk világa, világképe, eszmeáramlatai
A főúri, katolikus barokk
A polgári, protestáns barokk
2.
A barokk általános jellemzői
A művészeti ágakban - az irodalom kivételével -
3.
Az irodalomban
A klasszicista stílus:
1.
A klasszicizmus világa, világképe, eszmeáramlatai
2.
A klasszicizmus az irodalomban
A klasszicizmus esztétikájáról
A klasszicizmus szakaszai
A klasszicizmus jellemzői
3.
A klasszicizmus a magyar irodalomban
A franciás irány követői (vagy az úgynevezett testorírók)
Az úgynevezett latinos irány vagy a deákos klasszicizmus
Az ún. népszerűek
A németes irány
A rokokó stílus:
1.
A rokokó világa, világképe, eszmeáramlatai
2.
A rokokó az irodalomban
A rokokó esztétikájáról
Általános jellemzők
A szentimentalista stílus:
1.
A szentimentalizmus világa, világképe, eszmeáramlatai
A szentimentalista stílusra ható nézetekről
A szentimentális filozófia mellett élő, vele kapcsolatban lévő nézetek
2.
A szentimentalizmus az irodalomban
A szentimentalizmus esztétikájáról
A szentimentalizmus jellemzői
3.
A szentimentalizmus a magyar irodalomban
Az ún. preromantika stílusa:
1.
A preromantika kora
2.
A preromantika idejében jelentkező és ható eszmékről
Az új történelemszemlélet jelentkezése
A nemzeti kérdés jelentkezése
3.
A preromantika általános jellemzői
A preromantikus korszak esztétikai csatározásai
A preromantikus irodalom jellemzői
A romantikával keveredő klasszicizmus stílusa
Az ún. almanach-stílus
A romantika stílusa:
1.
A korszakolás és a meghatározás problémái
2.
A romantika eszmei háttere
3.
A romantika általános jellemzői
Esztétikai nézetei
Irodalmi jellemzők
A népiesség stílusa:
1.
A kelet-európai romantika jellegzetességei
2.
A népiesség az irodalomban
3.
A magyar irodalmi népiesség
A magyar népiesség esztétikai elméletének változása
Jellemzői
A tradíciók őrzése - klasszicizáló irányzatok:
1.
Az ún. nép-nemzeti irányzat stílusa
2.
Az akadémizmus
3.
A historizmus
A realizmus stílusa:
1.
A realizmus háttere
2.
A realizmus fogalma, korszakolása és általános jellemzői
3.
A realizmus esztétikai fölfogása
4.
A realizmus jellemzői
Az ún. hangulatköltészet stílusa
A l' art pour l' art és a vele rokon stílusok:
1.
A líra forradalma az európai irodalomban
2.
Irodalmi, művészi csoportosulások
A preraffaeliták
A parnasszisták
A l' art pour l' art
3.
Az irodalmi alkotások általános jellemzése
Esztétikai nézetek
Stílusjellemzők
A szimbolista stílus:
1.
A szimbolista létélmény és világkép kialakulásához
2.
Az irodalmi szimbolizmus jellemzése
Esztétikai nézetei
Általános jellemzői
Az impresszionista stílus:
1.
Az impresszionizmus világképe és korszakolása
2.
Az irodalmi impresszionizmus jellemzése
Esztétikai felfogása
Stílusjellemzői
Az ún. posztszimbolizmus stílusa:
1.
Az irányzatok keveredése
2.
A posztszimbolizmus kérdéséhez
A szecessziós stílus:
1.
A szecesszió világképe és kora
2.
A szecesszió az irodalomban
Esztétikai nézetei
Stílusjellemzői
A naturalista stílus:
1.
A korrajz és az eszmék kapcsolata
2.
A naturalizmus fogalma és általános jellemzői
A naturalizmus esztétikai fölfogása
Stílusjellemzői
Az avantgárd stílusa:
1.
A futurista stílusról:
2.
Az expresszionista stílus
3.
Az aktivizmus stílusa
4.
A dadaista stílus
5.
A szürrealista stílus
6.
A konstruktivista stílushoz
7.
Az ún. katasztrofizmus stílusához
Az ún. népi írók stílusa
A neoklasszicizmus stílusa
A sematizmus stílusa
Az ún. tárgyias-intellektuális stílus
Az ún. népi-szürrealizmus stílusa
A neoavantgárd stílusa:
1.
A "kiáltás-típusú" anarchista jellegű neoavantgárd stílusa
2.
A "jel-típusú" strukturalista alapú neoavantgárd stílusa
3.
A groteszk - abszurd, misztikusba hajló neoavantgárd stílusa
A posztmodern stílus

Kosárba helyezve!