Olvasókönyv 4.

Tartalomjegyzék
Hogyan állottak a gencsiek Rákóczi táborába?
Mikor Rákóczi katonákat sorozni járt, egy pénteki napon üzent a gencsi­eknek, hogy vasárnapra ott lesz a templomuk előtt.
A gencsiek meg akarták mutatni, hogy jó kurucok. Nem várták be a so­rozást, hanem mind beöltöztek katonának. Aztán a falu végén egy dombot hordtak össze. Az öregek a sapkájukkal, az asszonyok meg a gyerekek pedig kötővel hordták a földet, s arra egy cifra sátrat állítottak.
Mikor aztán Rákóczi a falu felé közeledett, már ott várták a falu öregjei.
– Nagyságos fejedelem, tiszteljen meg bennünket, jöjjön a sátrunkba! Kóstolja meg a kalácsunkat meg a borunkat! – kérték Rákóczit.
Rákóczi fejedelem nagyon barátságos ember volt, ezért most is hajlott a kérésre. Leült a sátorban, és falatozni kezdett.
Mikor meg a bort a szájához emelte, meglátta a gencsi legények lovas­csapatát, amint a faluból az útra kanyarodtak. Könnybe lábadt a szeme, amikor a derék sereg végiglovagolt előtte. Aztán ő is lovára ugrott, s úgy vezette a legények csapatát a királyi táborba.
(magyar népmonda)
Játsszátok el azt a részt a meséből, amikor Rákóczi a sátorban volt!
Leckéhez tartozó extrák

Kuruc katona

A kuruc elnevezés a 17–18. század Habsburg-ellenes felkeléseinek (több társadalmi...

Kuruc katona

Kosárba helyezve!