A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

A közlekedés rendje és magatartási
szabályai
Minden ember közlekedik, felnőtt és gyermek egyaránt, gyalogosan, utasként vagy járművezetőként. A célunk elérése érdekében általában a közutat vesszük igénybe. Az utakon a járművek egymással és a gyalogosokkal is találkoznak. Ez számos veszélyt rejt magában, ezért a közlekedés biztonsága megköveteli, hogy a közlekedési szabályokat mindenki betartsa, és a közlekedés más résztvevőivel szemben előzékeny, türelmes magatartást tanúsítson. A közlekedés szabályai jogokra és kötelességekre épülnek, amelyek egymástól elválaszthatatlanok. Joga tehát csak annak lehet, akinek kötelessége is van! A közutakon a közlekedés rendjét – a jogok és kötelességek összhangja alapján – a KRESZ határozza meg. A KRESZ tartalmazza azokat a fogalmakat, jelzéseket, amelyeknek az ismerete, helyes és egységes értelmezése, valamint alkalmazása nélkül nem lehet biztonságos a közlekedés.
Bizalmi elv: azt jelenti, hogy minden közlekedő számíthat rá – bízhat abban –, hogy mások is megtartják a közlekedés szabályait.
A bizalmi elv alól azonban vannak kivételek, ezért a forgalomban nagy figyelemmel és elővigyázatossággal kell közlekedni. Ha a szabályt valaki megszegi, másoknak is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy balesetre, vagy veszélyhelyzet kialakulására ne kerüljön sor.
Aki a közlekedésben részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani, a közúti jelzéseknek eleget tenni, a forgalom irányítására jogosultak utasításait követni.
A közúton mindenkinek úgy kell közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon, más közlekedését ne nehezítse, kényelmetlenséget senkinek ne okozzon.
Zavarás: olyan magatartás, amellyel valaki más közlekedését nehezíti, a közlekedés más résztvevőjét megijeszti, neki kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz, magatartásával figyelmét elvonja, vagy indokolatlanul leköti. A közúti forgalom biztonságához a közlekedési szabályok ismerete és betartása mellett alapvető feltétel, hogy minden közlekedő megértő, udvarias és segítőkész magatartást tanúsítson.
Akadályozás: ha valaki a közlekedés más résztvevőjét annak szándéka szerinti menetében, mozgásában, továbbjutásában gátolja, hátráltatja, a célzottól eltérő közlekedési magatartásra kényszeríti.
Az udvarias és segítőkész magatartásnak kölcsönösnek kell lennie! Ám a viselkedésünk nem lehet felelőtlen! Udvariasak is csak akkor legyünk, ha meggyőződtünk róla, hogy a forgalom egyetlen résztvevőjét sem hozzuk ezáltal balesetveszélyes helyzetbe. Fordítva is igaz azonban. Ha valaki a KRESZ valamely előírását megszegi, a többi közlekedésben résztvevőnek is kötelessége minden tőle telhetőt megtenni azért, hogy a balesetveszélyt elhárítsa, a bajt megelőzze. Nagyon fontos, hogy a járművel a forgalmi, az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni.
A közlekedés szabályait mindig és minden körülmények között be kell tartani!
Ki kell fejleszteni azt a készséget, hogy egyszerűen ne tudjunk másként cselekedni, csak szabályosan, és úgy, hogy másokat ne veszélyeztessünk, indokolatlanul ne zavarjunk! Ha így teszünk, bízhatunk abban, hogy velünk szemben is így viselkedik majd minden közlekedő, és ez a kölcsönös viszony a záloga saját biztonságunknak is.
Veszélyeztetés: ha valaki a közlekedés más résztvevőjét kár, baleset bekövetkezésének vagy személy- és vagyonbiztonság sérelmének a lehetőségébe sodorja, azaz hirtelen fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti.
A defenzív vezetési taktika vezérlőelve az elhárítás. Lényege az előrelátás és az alkalmazkodás alapján kifejlesztett járművezetői stílus. Ajánlásai megtartása vagy alkalmazása révén fokozhatjuk a közúti közlekedés biztonságát. Végül a defenzív vezetési taktika rövid lényege: A tilosat sohasem, a kötelezőt mindig, olykor még a megengedettet sem!
Kosárba helyezve!