A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

Kedves Gyerekek!
A közlekedés mindennapi életünk természetes velejárója. Célja elérése érdekében felnőtt és gyermek, gyalogosan vagy járművezetőként minden nap közlekedik. Az utakon a járművek és gyalogosok találkoznak. Ez a találkozás számos veszélyt rejt magában, ezért a közlekedés biztonsága megköveteli, hogy a közlekedési szabályokat mindenki betartsa. Ezek a szabályok hosszú folyamat eredményeképpen alakultak ki, betartásuk és ismeretük biztonságunk érdekében feltétlenül szükséges. Ha valaki a közlekedés szabályait közvetlen vagy közvetett úton megszegi, nemcsak magát, hanem a többi közlekedőt is veszélyezteti, veszélyhelyzetbe sodorja.
Legyenek intő példák számunkra a napról-napra ismétlődő szomorú balesetekről szóló „fekete krónikák”. Legyünk fegyelmezettebbek, figyelmesebbek egymás iránt, tanúsítsunk előzékeny és kulturált magatartást. Természetesen a felelősségtudat egymagában nem elegendő a biztonságos közlekedéshez. Ahhoz, hogy az adott közlekedési helyzetben – akár gyalogosként, akár kerékpár vagy segédmotoros kerékpár vezetőként – megfelelően cselekedjünk, alaposan ismerni kell a közlekedés szabályait is.
A KRESZ, a közúti közlekedés szabályainak összessége olyan átfogó jogi szabályozás, amely a biztonság feltételeit szem előtt tartva meghatározza a közlekedési rend alapvető kereteit. Nem elvont jogi teóriák gyűjteménye, hanem mindennapi életünk egyik igen fontos része. Szerepe rendkívül fontos és jelentős: Az emberi élet védelme!
Alsó tagozatban már megismerkedtetek a biztonságos gyalogos közlekedés elemi feltételeivel, követelményeivel. Felső tagozatban a KRESZ-szabályok pontos megismerése mellett a jár­mű­köz­le­ke­dés­sel összefüggő egyéb írott és íratlan szabályok, fizikai törvényszerűségek, magatartási formák elsajátítása az alapvető cél. Így a szabályos közlekedés szokássá, szükségletté, az elmélet pedig a mindennapok tudatos gyakorlatává válhat.
Ebben a kerékpárosok és segédmotorosok számára készült tankönyvben együtt találhatók meg azok a közlekedési és vezetéstechnikai ismeretek, amelyekre a közúti forgalomban feltétlenül szükség van. Az anyag megfelelő szintű elsajátítása elegendő a segédmotoros vizsga eredményes letételéhez. Remélem, hogy a könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy valamennyien jól fel tudjatok készülni a biztonságos közlekedésre.
Balesetmentes közlekedést kívánok!
Csámer István
Kosárba helyezve!