A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Közlekedési ismeretek

Követési távolság, féktávolság
Járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – annak hirtelen fékezése esetén is – meg lehessen állni.
A jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak abban az esetben szabad, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.
Az indokolatlan hirtelen fékezés tilalma senkit sem ment fel a helyes követési távolság megtartása alól.
A minimális követési távolság a reakcióidő alatt megtett út. A valóságban a követési távolságot nem lehet ilyen kicsire választani, mert a mögöttes jármű vezetője nem számít a vészfékezésre. Ezért biztonságos követési távolságot kell tartani, ami a reakcióidő alatt megtett út + 1-2 méter.
Például egy 40 km/h sebességgel haladó jármű 1 s alatt 11 méteres utat tesz meg. Mivel normális körülmények között a reakcióidő kb. 1 s, ezzel számolva a követési távolság 11 m + 1 m, azaz 12 m. Tehát a 40 km/h sebességgel haladó jármű követési távolsága 12 méter lesz.
A féktávolság és a követési távolság nem azonos fogalmak.
A féktávolság a reakcióidő alatt megtett út és a fékút összege.
A féktávolságot döntően befolyásolja a
jármű sebessége,
az útburkolat minősége (aszfalt, kockakő),
az útviszonyok (száraz, síkos),
a fékberendezés és a gumiabroncsok állapota.
Összefoglalva
A féktávolság az a legrövidebb távolság, amelyen a járművel meg tudunk állni. Ehhez intenzív fékezésre van szükség, de csak vészhelyzetben. A biztonságos vezetéshez ismernünk kell lehetőségeinket.
Figyeljük meg a fékezés időbeli lezajlását a 14. ábrán.
1.
Megjelenik az akadály
2.
Észlelési idő: A vezető észleli az akadályt, mérlegel és dönt, majd megkezdi a válaszcselekvést.
3.
Cselekvési idő: A vezető ráteszi a lábát a fékpedálra, és nyomni kezdi. A láb megmozdulástól a pedál megérintéséig eltelt idő.
Reakcióidő: Az észlelési és a cselekvési idő összege. A reakcióidő időtartama 0,6-0,7 s.
4.
Fékkésedelmi idő: A pedál benyomásától a teljes fékhatás kialakulásáig eltelt idő. Időtartama 0,15-0,3 s.
Késlekedési idő: A reakcióidő és a fékkésedelmi idő összege. Időtartama 0,75-1,0 s.
5.
A kialakult teljes fékhatás következménye a lassulás ill. megállás. Eközben keletkezik a féknyom.
Fékút: A fékpedál megérintésétől a megállásig megtett út.
Féktávolság: A reakcióidő alatt megtett út és a fékút összege.
A fékút a sebességgel négyzetes arányban áll. Azaz kétszeres sebességről négyszeres fékúton lehet megállni. Felére csökkent tapadás esetén kétszeres fékútra van szükség.
A vakvezetés
A féktávolságon belül észlelt akadály előtt már nem lehet megállni. Vakon vezet az, aki az utat legalább a megállási távolságnak megfelelő hosszon nem látja be.
A követési távolság
Az egymás után haladó járművek akkor vannak biztonságban, ha közöttük mindig van legalább akkora távolság, amelyen az elöl haladó teljes erejű fékezése esetén a hátsó még meg tud állni. A közúti forgalomban a biztonságos követési távolságnak 2 s alatt megtett út felel meg.
Kosárba helyezve!