Történelem 8.

Lord Baden-Powell portréja. Mire hasonlít a cserkészegyenruha?

Lord Baden-Powell portréja. Mire hasonlít a cserkészegyenruha?

Cserkészek, leventék (Olvasmány)
A Horthy-korszakban az ifjúság nevelésére különösen nagy gondot fordítottak. A fiatalokat vallásosságra, hazafiasságra, tisztelettudó magatartásra kívánták nevelni. Fontosnak tartották a testedzést, aminek révén a gyerekek megőrizhetik egészségüket is. A fiúk esetében ugyanakkor az is fontos szempont volt, hogy felkészítsék őket a honvédelemre. A trianoni béke ugyanis csak egy kis létszámú hadsereget engedélyezett az ország számára.
A korszak két legfontosabb ifjúsági szervezete a cserkész- és a leventemozgalom volt. Előbbi nemzetközi, utóbbi viszont magyar eredetű.
A cserkészek
A cserkészmozgalmat egy angol katonatiszt, Lord Baden-Powell (bédn páuell) hozta létre 1907-ben. Eredetileg a fiúk számára kívánt egy új nevelési módszert bevezetni. A katonai nevelés helyett az erdőjárás, a természetben végzett játékos tanulás és a felderítés (vagyis a cserkészet) vált hangsúlyossá.
Válldísz az 1933-as dzsemboriról. Melyik mondabeli állat volt a rendezvény jelképe?

Válldísz az 1933-as dzsemboriról. Melyik mondabeli állat volt a rendezvény jelképe?

A cserkészet politikamentes, önkéntes és vallásos alapokon álló mozgalom volt. Hamarosan a lányok is beléphettek a cserkészek közé.
A cserkészet Magyarországon 1910-ben jelent meg. Igazi kibontakozására azonban csak 1919 után került sor. A mozgalom vezetője, vagyis a főcserkész 1922-ben Teleki Pál földrajztudós, korábbi miniszterelnök lett.
A cserkészek rendszeresen világtalálkozókat, ún. dzsemborikat tartottak. Ennek versenyein jól szerepeltek a magyarok, ami hozzájárult ahhoz, hogy 1933-ban a negyedik dzsemborit Magyarország rendezhesse meg. A világ minden részéről kb. 30 000 cserkész vett részt a gödöllői rendezvényen. Megjelent a világ, illetve Magyarország főcserkésze, vagyis Baden-Powell és Teleki, sőt Horthy Miklós kormányzó is ellátogatott az eseményre.
Cserkész jelvény és képeslap. Olvasd le a képeslapról, hogy mi a cserkészek fő jelszava!

Cserkész jelvény és képeslap. Olvasd le a képeslapról, hogy mi a cserkészek fő jelszava!

A leventemozgalom
A leventeintézményt 1921-ben törvény hozta létre Magyarországon. Célja kimondottan a fiúk katonai szolgálatra való felkészítése volt. Minden olyan 12 és 21 éves kor közötti fiút, aki már nem járt iskolába, a mozgalomban való részvételre köteleztek.
A leventéket többnyire katonatisztek oktatták. Kötelező jellege, szigorú követelményei és katonás fegyelme miatt a leventemozgalom nem volt olyan népszerű, mint a cserkészet. Később ezért igyekeztek átvenni néhány elemet a cserkészek nevelési elveiből. A második világháború kitörésekor azonban a cserkészeket megpróbálták a leventemozgalom alá rendelni.
Mind a cserkészek, mind a leventék számára különböző korcsoportokat alakítottak ki. A fiatalabbaknak természetesen könnyebb próbákat, feladatokat kellett teljesíteniük.
A leventék tragédiája 1944-ben következett be. A második világháborúban ugyanis frontszolgálatra kötelezték őket a Szovjetunió elleni harcokban. A katonai ismeretek és gyakorlat nélküli fiatalok közül igen sokan meghaltak. Mások hadifogságba estek, s a foglyok jelentős része a gulágra került.
A második világháború után hazánkban kiépülő kommunista diktatúra a leventemozgalmat szélsőjobboldalinak tekintette, és üldözték a háborút túlélt leventéket. A cserkészetet egy ideig még megtűrték, de annak vallásos jellege sem volt összeegyeztethető a kommunista eszmékkel. Ezért 1948-ban egyesítették a szovjet mintára létrehozott úttörőmozgalommal. 1989-ben azonban a cserkészet ismét újjáéledt, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
Zászlófelvonás az 1933-as cserkészdzsemborin (balra), illetve gyakorlatozó leventék. A két kép alapján állapítsd meg, melyik szervezetet tekinthetjük inkább katonai jellegűnek! Felismered-e, ki látható a bal oldali képen középen?
Zászlófelvonás az 1933-as cserkészdzsemborin (balra), illetve gyakorlatozó leventék. A két kép alapján állapítsd meg, melyik szervezetet tekinthetjük inkább katonai jellegűnek! Felismered-e, ki látható a bal oldali képen középen?

Zászlófelvonás az 1933-as cserkészdzsemborin (balra), illetve gyakorlatozó leventék. A két kép alapján állapítsd meg, melyik szervezetet tekinthetjük inkább katonai jellegűnek! Felismered-e, ki látható a bal oldali képen középen?

Leckéhez tartozó extrák

Asboth Oszkár kísérleti helikoptere (1928)

A repülés történetének mérföldköveként Asboth Oszkár első helikoptere 1928-ban a...

Hogyan működik a golyóstoll?

A golyóstoll feltalálása lényegesen megkönnyítette az írást.

Asboth Oszkár kísérleti helikoptere (1928)

Hogyan működik a golyóstoll?

Cserkészek, leventék

Kosárba helyezve!