A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A balkáni puskaporos hordó
A Balkán 1878-ban (balra) és 1914-ben. Nézd meg a 40. oldal térképét is! Milyen változások történtek? Milyen új államok jöttek létre?
A Balkán 1878-ban (balra) és 1914-ben. Nézd meg a 40. oldal térképét is! Milyen változások történtek? Milyen új államok jöttek létre?

A Balkán 1878-ban (balra) és 1914-ben. Nézd meg a 40. oldal térképét is! Milyen változások történtek? Milyen új államok jöttek létre?

A Balkán történései elválaszthatatlanok az orosz–török viszonytól. Az orosz–török ellentét magyarázata az, hogy Oroszország a Fekete-tengerről kiindulva a Boszporusz és a Dardanellák tengerszorosokon keresztül ki akart jutni a Földközi-tenger térségébe. Mivel a tengerszorosok a hanyatló Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartoztak, az oroszok és a törökök között állandó volt a feszültség.
A szultán helyzetét tovább nehezítette, hogy a fennhatósága alatt élő szláv népek felszabadítóként tekintettek az orosz cárra. Az egymást követő háborúk és felkelések következtében sorra alakultak a Balkánon az új államok.
Az Osztrák–Magyar Monarchia viszont egyre gyanakvóbban nézte, hogyan erősödik Oroszország befolyása az új balkáni államokban. Ezért megszállta Bosznia-Hercegovinát. Ugyanakkor az oroszok támogatta kis Szerbia egyre nagyobb szálkává vált Bécs szemében. A Balkán puskaporos hordóvá vált.
A 19. század végétől nem jelent meg úgy napilap Angliában, hogy ne adott volna hírt az afrikai vademberek kegyetlenségeiről. Egy ilyen hír hallatán G. B. Shaw (dzsí bí só), a világhírű drámaíró az alábbiakat jegyezte meg. Figyeld meg a szövegből, hogyan gúnyolja ki Shaw a gyarmatosítók érveit!
„Na ja, egyre több fegyveres hittérítőt ölnek meg!... Egyébiránt egy angol sosem jön zavarba az erkölcsi állásfoglalást illetőleg. Mint a szabadság és függetlenség bajnoka meghódítja a fél világot, és ezt gyarmatosításnak nevezi. Ha új piacot akar silány manchesteri [mencseszter] áruinak, egy hittérítőt küld, hogy a béke evangéliumát hirdesse. A bennszülöttek megölik a hittérítőt: ő fegyverben rohan a kereszténység védelmére, harcol érte, hódít érte, és azt állítja, hogy a piac az Ég jutalma!”
1. Milyen politikát jelöl az imperializmus fogalma?
2. Milyen okai voltak az új gyarmatosítási hullámnak?
3. Sorolj fel olyan nagyhatalmakat, amelyek ellentétbe kerültek egymással Világíts rá az ellentétek okaira is!
4. Egy képzeletbeli nagyhatalom polgáraiként tartsatok vitát a gyarmatosítás kérdéséről!
Kosárba helyezve!