A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Magyarország Habsburg-házból származó uralkodói a 18. század végéig
Magyarország Habsburg-házból származó uralkodói a 18. század végéig

A család ifjú tagjainak neveltetése
A dinasztia tagjai főhercegi címet viseltek. Az újszülöttek hatéves korukig dajkájuk mellett maradtak. Ezután nevelésük és taníttatásuk irányítására felügyelőt neveztek ki melléjük. A felügyelők nagy gondot fordítottak arra, hogy az ifjak több nyelvet is elsajátítsanak. A Habsburgok ebben közismerten nagyon tehetségesek voltak. Emellett a közigazgatási és a jogi ismeretek tanítására helyezték a fő hangsúlyt, hiszen felnőtt korukban tartományokat kellett igazgatniuk. A rendszeres oktatást irodalom- és zenetanulás egészítette ki.
Természetesen a testi nevelésre is figyeltek: vívni, lovagolni, táncolni tanították a gyerekeket. Emellett mindegyik főhercegnek magas fokon el kellett sajátítania egy kézműves mesterség fortélyait is. Tehetséges órásmestereket, esztergályosokat, kertészeket is találunk közöttük.
Egyikük, Sándor Lipót főherceg például tűzijátékok készítőjeként is megállta a helyét. Igaz, halálát is ez okozta, mert egy alkalommal laboratóriumával együtt felrobbant.
Az ifjúkor beköszöntével a főhercegek nevelését egy nagy utazással zárták le. Ekkor ismerkedtek meg a birodalom tartományaival. Tizennyolcadik életévük betöltése után mindegyikük katonai rangot kapott. Később az állam érdekeitől függően a hadseregben vagy a közigazgatásban kerültek fontos beosztásokba.
Az udvari etikett
Az uralkodó és családja életét szigorú előírások szabályozták. A barokk kor terméke volt az a merev szertartásrend (az ún. spanyol etikett) amely a 18. század elején Bécsben is meghonosodott.
Az etikett szabályai néha nevetséges eseteket produkáltak. Egy vadászaton például feldühödött vadkan támadta meg Károly főherceget, I. Lipót fiát. Két segédvadász kést rántva sietett a főherceg segítségére. Leszúrták az állatot, megmentve ezzel a későbbi magyar király életét.
„Jutalmul” 14 napi áristomot (fogdát) kaptak, mert az etikett szerint udvari vadászaton csak az uralkodónak és családtagjainak volt joga vadat elejteni.
Leckéhez tartozó extrák

A Habsburg-család

Kosárba helyezve!