A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A felvilágosodás szellemében
Mária Terézia nevéhez fűződik a magyar oktatásügy első szabályozását jelentő rendelet. Ebben kötelezővé tette az alsó szintű oktatást. A tantervi előírásokban a vallásos jellegű tárgyak mellett nagyobb hangsúlyt kaptak a természettudományos, sőt mezőgazdasági ismereteket biztosító foglalkozások. Oktatáspolitikai elképzeléseiből azonban kevés valósult meg.
Ki kell emelnünk egészségügyi rendeleteit is. Diplomás orvosok és szakképzett bábaasszonyok* alkalmazását írta elő. A munkaképtelenek számára szegényházakat állíttatott fel. Az árvaházak lakóinak pedig el kellett sajátítaniuk valamilyen foglalkozást, hogy később biztosíthassák megélhetésüket.
Felvilágosult reformjai miatt alakulhatott ki róla a jóságos uralkodónő képe 1780-ban bekövetkezett halála után.
Mária Terézia jobbágyrendelete értelmében mindenhol ún. urbáriumokat készítettek. Ebben rögzítették, hogy az egyes jobbágyoknak mekkora telkük van, és ennek fejében milyen szolgáltatásokkal (ún. úrbérrel) tartoznak a földesuruknak

Mária Terézia egyik leveléből idézünk az alábbiakban. Milyen cél vezérelte az uralkodónőt jobbágyrendelete meghozatalakor?
„Valóban lelkiismeretem furdal, ha látom, hogyan bánnak el szegény emberekkel; nem akarok elkárhozni egypár mágnás és nemes miatt. Sok hónapokon át iparkodtam, hogy elveimet egyeztessem az ország alaptörvényeivel, de munkám kárba veszett, és árát a szegények fizetik meg. Nem akarok mást, mint a közjót, melyet nem szabad, hogy magánérdek gátoljon.”
1. Miért robbant ki az osztrák örökösödési háború III. Károly halála után?
    Melyik tartományát veszítette el Mária Terézia?
2. Miért vezetett be rendeleti kormányzást? Melyek voltak legfontosabb rendeletei?
3. Mi volt a vámrendelet célja? Mit tartalmazott a jobbágyrendelet?
4. Mettől meddig uralkodott Mária Terézia?
Kosárba helyezve!