A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
A forradalom értékelése
A nagy francia forradalom világtörténelmi jelentőségű esemény volt. Bizonyossá vált: a polgárság készen áll a hatalom teljes átvételére. Megszüntették a születési előjogokat, földet adtak a parasztoknak, és törvénybe iktatták azt az elvet, hogy mindenkinek joga van vagyont, tulajdont szerezni, ez a tulajdon pedig szent és sérthetetlen. A nagy francia forradalom mintaképpé vált, s győzelme megkérdőjelezte a királyok régi Európáját.
Emlékérem Napóleon koronázásának tiszteletére. A császár neve franciásan Napoléon Bonaparte (napoléon bonapart), nálunk azonban „magyaros” ejtéssel és a családnevet előrevéve ment át a köztudatba: Bonaparte Napóleon

Szerinted a gironde-iaktól vagy a jakobinusoktól származik-e a következő forrásrészlet? Válaszodat indokold is meg!
„A tulajdon abban áll, hogy minden ember szabadon rendelkezhet javaival, szorgalma gyümölcseivel. Semmiféle munka, kereskedés, ipari vagy mezőgazdasági tevékenység nem tiltható meg; minden termék előállítása, eladása, szállítása teljesen szabad kell legyen. Senkit sem lehet megfosztani tulajdona legkisebb részétől sem...”
1. Milyen belső, illetve külső nehézségekkel kellett megküzdenie a köztársaságnak?
    Kik és miért szövetkeztek ellene?
2. Miért voltak sikeresek eleinte a jakobinusok? Mi okozta a bukásukat?
3. Hogyan szűnt meg a köztársaság?
4. Mi volt a nagy francia forradalom jelentősége?
5. Játsszátok el a nemzetgyűlés ülését! Tartsatok vitát az ország helyzetéről és a legfontosabb feladatokról!
    Legyenek girondista és jakobinus szónokok is!
Kosárba helyezve!