A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Élelmiszerjegy
Élelmiszerjegy

A hátország
A háborút a nacionalista légkör miatt a legtöbb országban lelkesen fogadták. Ez azonban hamarosan megváltozott. A háború ugyanis nemcsak a hadszíntereken folyt, hanem átalakította a hátországok életét, azaz az emberek mindennapjait is.
A hadviselő országokban mindent a haditermelésnek rendeltek alá. A hátországban a legtöbb árucikkből hiány lépett fel. Ezért jegyrendszert vezettek be. Ez azt jelentette, hogy az egyes árucikkekből (kenyér, hús, zsír, cukor, ruha, cipő stb.) mindenki csak bizonyos mennyiséget vásárolhatott.
Cenzúrázták az újságokat, hogy elhallgattassák a háborúellenes hangokat.
Mivel a férfiak nagy része a fronton harcolt, a nők tömegesen álltak munkába. Még a divat is ehhez igazodott: a hosszú haj veszélyes volt a gépek mellett, ezért a hölgyek körében terjedni kezdett a rövid hajviselet.
Az elhúzódó háború nagy terhet rótt a lakosságra. Egyre többen éheztek. Mind többen kaptak hírt családtagjuk haláláról. A hatalmas veszteségek és a nélkülözések hatására az emberek már békét akartak. Sztrájkok*, tüntetések jelezték, hogy forradalmak kitörése fenyeget.
A háború tárgyi emlékei: 1. a katona azonosítására szolgáló ún. dögcédula,  2. kitüntetés,  3. egy magyar katona orosz fogságban készített emléktárgyai,  4. töltényhüvelyből készült toll,  5. hadifogolytáborban használt pénz,  6. egy hősi halott emlékét őrző plakett
A háború tárgyi emlékei: 1. a katona azonosítására szolgáló ún. dögcédula, 2. kitüntetés, 3. egy magyar katona orosz fogságban készített emléktárgyai, 4. töltényhüvelyből készült toll, 5. hadifogolytáborban használt pénz, 6. egy hősi halott emlékét őrző plakett

A német hadsereg vezérkari főnökének a visszaemlékezéseiből idézünk. Hogyan látta a központi hatalmak esélyeit néhány héttel a háború kitörését követően? Mi jelenthetett szerinte megoldást?
„Az a szándék, hogy gyors döntést erőszakoljunk ki, ami idáig a német hadviselés alapja volt, semmivé foszlott. Ha fel lehetett is tenni, hogy a jövőben nem ismétlődnek meg azok a körülmények, amelyek a franciaországi kudarc okai voltak, akkor sem lehetett behozni többé a drága, pótolhatatlan időt...
Biztosan számítani kellett azonban arra, hogy a háború sokkal hosszabb lesz, mint amilyennek eredetileg és még akkor is gondolták. Ennek következtében mérhetetlen nagyságú követelmények támadtak a központi hatalmak belső ellenállási erejével szemben. Még nem lehetett áttekinteni, hogyan birkózzanak meg ezekkel a követelményekkel, nagy jelentőségű volt viszont mindenfajta könnyítés azon a nyomáson, amely a központi hatalmakra mindkét oldalról nehezedett. Ha az ország politikai vezetése megkereste volna az utat az ellenséggel való megegyezésre - katonai szempontból mindegy volt, hogy keleten-e vagy nyugaton -, akkor kívánatos lett volna ehhez folyamodni.”
1. Milyenek voltak a háború erőviszonyai? Mi szólt az antant mellett?
2. Milyen haditerveket dolgoztak ki a tábornokok? Mi volt ennek az oka?
3. A térkép segítségével mutasd be a német villámháborús tervet!
4. Készíts haditudósítást a frontvonalról!
5. Hogyan alakította át a hátország életét a háború?
Kosárba helyezve!