A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A jobbágyok
Nézd meg a rajzon, melyek voltak a legfontosabb jobbágyterhek a 18. században! Melyikkel kinek tartoztak? Figyeld meg a nyilak színét!

Nézd meg a rajzon, melyek voltak a legfontosabb jobbágyterhek a 18. században! Melyikkel kinek tartoztak? Figyeld meg a nyilak színét!

A 18. századi magyar társadalom nagy részét a jobbágyok tették ki. A jobbágyság vagyoni szempontból két véglet között oszlott meg. A legtehetősebbek az ún. telkes* jobbágyok voltak, akik olykor még szolgákat is foglalkoztattak. A jobbágyság legszegényebb rétegét pedig a zsellérek* alkották.
A régi „hajzselé”
A jobbágyok között az életnek alig volt értéke, még a halálbüntetés sem tudta visszariasztani őket a bűnök elkövetésétől.
Egyszer egy fiatal csikós leütött egy kövér kancát, hogy a zsírjával fényesíthesse a haját és a csizmáját. Halálra ítélték, s az akasztófa alatt így búcsúzott az élettől: „Szívesen meghalok, de legalább egyszer megkenhetném a kanca hájával a hajamat és a csizmámat.”
A jobbágyok a földesuruk uralma alá tartoztak. Ő bíráskodott felettük, és csak az ő engedélyével költözhettek el. A királynak adót fizettek, az egyháznak tizeddel, a földesúrnak kilenceddel, földbérrel, robottal és különféle ajándékokkal tartoztak.
Őket vitték el katonának. Ha pedig a császári hadsereg alakulatai a falujukba érkeztek, hozzájuk szállásolták be a katonákat, s nekik kellett gondoskodniuk a továbbszállításukról is.
A jobbágyok tehát erőn felül adóztak. Nem csoda hát, hogy végső elkeseredésükben többször is fegyvert fogtak sorsuk jobbításáért.
Az alábbi sorokat a Magyarországon átutazó konstantinápolyi angol nagykövet felesége írta barátnőjének 1717-ben. Milyennek festi le a töröktől visszafoglalt területeket?
„E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő, szerfölött termékeny, azonban nagyobbrészt puszta, elhagyott és műveletlen. Nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni, kivált ha meggondoljuk, hogy hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma ily nagy területen embert is alig látni.”
1. Sorold fel az ország benépesülésének három módját! Mondj példákat is rájuk!
2. Milyen nemzetiségek telepedtek be az országba a század elején? Honnan érkeztek?
3. Olvasd le a térképről a Magyarországon élő nemzetiségek nevét!
4. Melyik társadalmi réteg kezében volt a politikai hatalom?
5. Jellemezd a köznemességet vagyoni állapota szerint! Hol fejtette ki politikai érkeztek?
    Hol fejtette ki politikai tevékenységét ez a réteg?
6. Milyen nemzetiségű volt Magyarországon a polgárság nagy része?
7. Játsszátok el, hogy 18. századi jobbágyok vagytok! Panaszoljátok el egymásnak, érkeztek?
    Panaszoljátok el egymásnak, hogy milyen terhek nehezednek rátok!
Kosárba helyezve!