A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
Visszatekintő
Mettől meddig tartott a középkor?
Melyik eseményhez kötjük az újkor kezdetét?
A tized és a kilenced. A paraszt által megtermelt javakat tíz részre osztották. Ebből egy rész (a tizedik tized) az egyházé, egy rész (a kilencedik tized) pedig a földesúré lett
A tized és a kilenced. A paraszt által megtermelt javakat tíz részre osztották. Ebből egy rész (a tizedik tized) az egyházé, egy rész (a kilencedik tized) pedig a földesúré lett

A középkor
A középkorban a gazdasági élet legfontosabb ága a mezőgazdaság volt. A gazdálkodás központja az uradalom volt, amely két részből állt. Egyik részét a jobbágyok használták, itt saját maguk számára termeltek. Ezt nevezzük jobbágyteleknek. A földhasználatért különféle járadékokkal (pl. kilenceddel) tartoztak földesuraiknak. Az uradalom másik része a földesúr kezelésében maradt. Ezt a jobbágyok ingyenmunkájával, a robottal műveltette meg. Általánossá vált a két- és a háromnyomásos gazdálkodás.
A 10. századtól ugrásszerű fejlődésnek indultak a városok. A városokban az azonos mesterségeket űző kézművesek szövetségbe tömörültek, amelyet céheknek nevezünk. A céhek – hogy biztosítsák tagjaik, a mesterek számára a megélhetést – korlátozták a versenyt: meghatározták az árakat, a céhen kívüli iparosoknak (a kontároknak) pedig megtiltották áruik értékesítését. A városokban éltek a kereskedők is, akik távoli területek áruit adták-vették nagy haszonnal. A városok lakói, a polgárok különböző kiváltságokat, szabadságjogokat szereztek. Ilyen volt például az árumegállító jog.
A középkorban meghatározó szerepet játszott az egyház. Európa kereszténnyé vált. A világi papság foglalkozott a hívekkel. Ellátásukra a jobbágyoknak terményeikből tizedet kellett adniuk. A szerzetesek a kolostorokban kódexeket másoltak, tanítottak és betegeket ápoltak. Eközben új vallás született: az iszlám, melynek tanai viharos gyorsasággal terjedtek.
A korai középkorban kialakult a hűbériség rendszere. A földesurak az őket szolgáló szabadoknak földet, ún. hűbérbirtokot adtak cserébe. Nagy Károly frank állama mintaként szolgált Európa számára. A késői középkorban a hűbériséget felváltotta a rendiség. A rendek – a papság, a nemesség, a polgárság – beleszólást akartak a hatalomba. Követeléseiket a rendi gyűléseken fogalmazták meg.
Leckéhez tartozó extrák

Történelmi topográfia (csaták – egyetemes történelem)

A vaktérképes feladat az egyetemes történelem legfontosabb csatáinak gyűjteménye.

Történelmi topográfia (csaták – magyar történelem)

A vaktérképes feladat a magyar történelem legfontosabb csatáinak gyűjteménye.

Történelmi topográfia (helységek – Kárpát-medence)

Az animáció feladatában a Kárpát-medence nevezetes helységei jelennek meg.

Történelmi topográfia (helységek)

A vaktérképes feladat a fontos történelmi helységek gyűjteménye.

Történelmi topográfia (nevezetes személyiségek – egyetemes történelem)

A feladat segítségével az egyetemes történelem fontos személyeit egy (vagy több) helyszínhez köthetjük.

Történelmi topográfia (nevezetességek)

A fényképekkel kiegészített vaktérképes feladat a történelmi nevezetességek gyűjteménye.

Jellegzetes lakóépítmények

Minden korszaknak és minden kultúrkörnek megvannak a sajátos lakóépítményei.

Történelmi topográfia (nevezetes személyiségek – magyar történelem)

A feladat segítségével a magyar történelem fontos személyeit egy (vagy több) helyszínhez köthetjük.

Időspirál

A játékban a tanult eseményeket helyezhetjük el a történelem megfelelő szakaszán.

Földművelési technikák

A földművelési technikák a középkorban és az újkorban (is) az emberi civilizációval együtt fejlődtek.

Történelmi topográfia (csaták – egyetemes történelem)

Történelmi topográfia (csaták – magyar történelem)

Történelmi topográfia (helységek – Kárpát-medence)

Történelmi topográfia (helységek)

Történelmi topográfia (nevezetes személyiségek – egyetemes történelem)

Történelmi topográfia (nevezetességek)

Jellegzetes lakóépítmények

Történelmi topográfia (nevezetes személyiségek – magyar történelem)

Időspirál

Földművelési technikák

Kosárba helyezve!