A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
A nagy francia forradalom. A királyság bukása
Mit jelent a népfelség elve?
Hogyan támogatta Franciaország az észak-amerikai angol gyarmatok függetlenségi harcát?
A francia társadalom
A francia királyság a 18. századi Európa egyik legnépesebb és leggazdagabb országa volt. A francia társadalmat három rendbe sorolták. Az elsőbe a papság, a másodikba a nemesség tartozott. A harmadik rendet a vagyonos polgárság, a nincstelen városiak és a vidék parasztsága alkotta. A politikai hatalmat a papi és nemesi rend tartotta kezében. A gazdasági élet főszereplőjévé viszont egyre gyarapodó vagyonával a polgárság vált.
A 18. századi francia társadalom összetétele (becsült adatok). A népesség hány százalékát tették ki a harmadik rend tagjai?

A forradalom előzményei
Az 1780-as évek vége felé a francia állam fizetésképtelenné vált. Ez alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt hatalmas méreteket öltött a korrupció*. A nagy hasznot hozó állami megrendelésekhez a magas rangú hivatalnokok megvesztegetésével lehetett hozzájutni. Másrészt a folyamatosan háborúzó francia királyságnak állandóan nőttek a hadikiadásai. Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborújának támogatása és a hadiflotta fejlesztése végleg kiürítette az államkincstárt.
Súlyosbította a helyzetet, hogy több éven át rossz volt a termés. Az emberek éheztek.
A királynak, XVI. Lajosnak pénzre volt szüksége. Ehhez emelnie kellett volna az adókat. A papság és a nemesség hallani sem akart arról, hogy megszüntessék az adómentességüket. A város szegényei és a vidék parasztjai pedig már nem bírtak el több terhet. Újabb adókat tehát csak a vagyonos polgárokra lehetett kivetni. Ők viszont ennek fejében politikai hatalmat követeltek.
Ebben a helyzetben az uralkodó arra kényszerült, hogy 1789 májusára összehívja a rendi gyűlést. A korlátlan királyi hatalom időszakában 175 éve nem volt erre példa.
XVI. Lajos (1774–1792) francia király

XVI. Lajos (1774–1792) francia király

A rendi gyűlés megnyitása Versailles-ban
A rendi gyűlés megnyitása Versailles-ban

Leckéhez tartozó extrák

Panthéon (Párizs, 18. század)

Az 1790-re elkészült legnagyobb és legfontosabb francia klasszicista épület a haza nagyjainak végső nyughelyévé vált.

Panthéon (Párizs, 18. század)

Kosárba helyezve!