A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Magyarország társadalma a 18. század végén (becslés). Melyik réteg alkotja a társadalom többségét?
Magyarország társadalma a 18. század végén (becslés). Melyik réteg alkotja a társadalom többségét?

A nemesség
A nemesség a lakosság kisebb részét tette ki, kiváltságokkal azonban szinte csak ez a réteg rendelkezett. Jogaiban egységes volt ugyan, de gazdasági helyzetét tekintve igen sokszínű képet mutatott.
A politikai hatalom a nagybirtokos arisztokrácia – mindössze 200 család – kezében összpontosult. Ők töltötték be a legfontosabb világi és egyházi hivatalokat, és ők voltak a vármegyék főispánjai, a katolikus egyház püspökei, érsekei.
A nemesség zömét a köznemesség alkotta. Tagjai közt igen nagy vagyoni különbségek voltak. Felső rétegük nagyobb földbirtokkal rendelkezett. Ők irányították a vármegyéket, jogaikhoz és hagyományaikhoz pedig féltékenyen ragaszkodtak.
A köznemesség nagyobb része jóval szerényebb körülmények között tengette életét. Földdel alig rendelkeztek, hiszen birtokaik az örökösödések során felaprózódtak. Életmódjuk, vagyoni helyzetük a jobbágyokéhoz hasonlított. Nemesi mivoltuk szinte egyetlen bizonyítéka nemesi oklevelük – a „kutyabőr”* – volt. Kiváltságaikat éppen ezért féltékenyen védték.
A városi polgárság
Nyugat-Európához képest Magyarországon mind számát, mind gazdasági és politikai súlyát tekintve gyenge volt a polgárság. Megerősödésüket a nemesség is hátráltatta, amely féltette tőlük előjogait. Az országgyűléseken ezért rendre megakadályozták, hogy újabb települések kapják meg a városi rangot.
A polgárságnak csak kis részét alkották a magyarok. A sokfajta anyanyelvű polgárok többsége német nemzetiségű volt.
A főnemesek életformája is kezdett megváltozni. Birtokaikon barokk* és rokokó* stílusú kastélyokat építtettek. A bal oldali képen az Esterházyak fertődi kastélyát láthatod. Ők palotáikban operaelőadásokat tartottak (jobbra), és a neves zeneszerzőt, Haydn-t (hajdn) is alkalmazták
A főnemesek életformája is kezdett megváltozni. Birtokaikon barokk* és rokokó* stílusú kastélyokat építtettek. A bal oldali képen az Esterházyak fertődi kastélyát láthatod. Ők palotáikban operaelőadásokat tartottak (jobbra), és a neves zeneszerzőt, Haydn-t (hajdn) is alkalmazták

A főnemesek életformája is kezdett megváltozni. Birtokaikon barokk* és rokokó* stílusú kastélyokat építtettek. A bal oldali képen az Esterházyak fertődi kastélyát láthatod. Ők palotáikban operaelőadásokat tartottak (jobbra), és a neves zeneszerzőt, Haydn-t (hajdn) is alkalmazták

Leckéhez tartozó extrák

Esterházy-kastély (Fertőd)

A fertődi kastélyhoz tartozó épületegyüttes és park joggal kapta a "Magyar Versailles" elnevezést.

Esterházy-kastély (Fertőd)

Kosárba helyezve!