A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

A német egység megteremtése
Milyen következményei voltak a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai békének?
Mikor vált nagyhatalommá Poroszország?
Az egységes Németország létrejötte

Az egységes Németország létrejötte

Németország – a földrajzi fogalom
A Német-római Birodalom – az ún. Első Birodalom – a 17. század közepétől több száz önálló kis fejedelemségből tevődött össze. Ez végül a napóleoni háborúk forgatagában szűnt meg. Németország tehát – Itáliához hasonlóan – évszázadokon át csupán földrajzi fogalom volt. A 19. század első felében a nemzeti mozgalmak hatására megszületett az egységes Németország vágya.
Otto von Bismarck, a „vaskancellár”
Otto von Bismarck, a „vaskancellár”

Poroszország megerősödése
A napóleoni háborúkban a hatalmas Poroszország egy hónap leforgása alatt összeomlott. Napóleon bukását követően viszont a Porosz Királyság néhány évtized alatt újra megerősödött, és Európa egyik vezető hatalmává vált. A poroszok mindenekelőtt a hadsereget fejlesztették.
A porosz fővárosban, Berlinben elérkezettnek látták az időt arra, hogy katonai fölényüket kihasználva egyesítsék a német területeket Poroszországgal. E történelmi tett végrehajtását vállalta fel az ország tehetséges és nagyratörő kancellárja*, Bismarck (biszmárk).
A porosz terv megvalósítását két hatalom nézte igen rossz szemmel: Ferenc József Ausztriája és III. Napóleon Franciaországa. Mindkét uralkodó félt egy új, nagy területű, gyarapodó lélekszámú gazdasági és katonai nagyhatalom létrejöttétől.
Berlin a 19. század közepén. A porosz főváros is hatalmas fejlődésen ment keresztül. Lakossága a 19. század első felében több mint duplájára nőtt
Berlin a 19. század közepén. A porosz főváros is hatalmas fejlődésen ment keresztül. Lakossága a 19. század első felében több mint duplájára nőtt

Bismarck tisztában volt azzal, hogy a német területeket csak háborúval lehet Poroszországhoz csatolni. Tudta azt is, hogy a történelmi pillanat neki kedvez, hiszen a korszerű fegyverekkel felszerelt, hatalmas létszámú porosz haderőnek még pár évig nem lesz méltó ellenfele Európában. Így „a vér és a vas”, azaz a háború mellett döntött. A kortársak ezért is nevezték „vaskancellárnak”.
Bismarck útja a hatalomig
Otto von Bismarck, Németország megteremtője egyszerű nemesi családban született. Atyja lovaskapitány volt, anyja pedig egy tisztviselő lánya. Bismarck a híres göttingeni egyetem egyik legverekedősebb diákja volt. Fenegyereknek tartották, aki imád párbajozni.
Az egyetem elvégzését követően állami szolgálatba lépett, majd a családi birtokon gazdálkodott. Politikusként 1848-ban tűnt fel a királyi és rendi előjogok védelmezőjeként. Mielőtt porosz miniszterelnök lett, többször tárgyalt Bécsben, majd Szentpéterváron, később pedig Párizsban volt nagykövet.
A német nehézipar egyik fellegvára a Krupp-művek volt, ahol korszerű fegyvereket is gyártottak
A vasútvonalak hosszának növekedése a német területeken. Melyik ötéves periódusban építették a legtöbb vasutat?
A német nehézipar egyik fellegvára a Krupp-művek volt, ahol korszerű fegyvereket is gyártottakA vasútvonalak hosszának növekedése a német területeken. Melyik ötéves periódusban építették a legtöbb vasutat?

Kosárba helyezve!