A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
Európa népességének alakulása (becslés). Melyik században nőtt gyorsabban a lakosság száma?
Európa népességének alakulása (becslés). Melyik században nőtt gyorsabban a lakosság száma?

A reformok
A felvilágosult uralkodók a gazdasági nehézségeken reformokkal* igyekeztek úrrá lenni.
A bevételek növeléséhez ugyanis újabb adókat kellett kivetni, csakhogy az állami és földesúri adókkal agyonterhelt népről több bőrt már nemigen lehetett lehúzni. Ezért a terhek igazságosabb elosztására adóreformot dolgoztak ki. Ennek lényege, hogy az ősi jogon adómentességet élvező nemességet is meg kívánták adóztatni. Ez viszont már a fennálló politikai rendszer alapjait érintette, hiszen a 18. századi Európa a születési előjogok, a kiváltságok Európája volt.
Emellett jobbágyrendeleteket adtak ki, amelyek révén igyekeztek könnyíteni a jobbágyterheken.
Csempészek az Alpokban (korabeli metszet)
Falusi tanító egy korabeli festményen
Csempészek az Alpokban (korabeli metszet)Falusi tanító egy korabeli festményen

A csempészkirály
A 18. század leghíresebb rablója és csempésze Louis Mandrin (lui mandren) volt. Emberei a lopott árukat rendszerint francia vásárokon értékesítették. Előfordult, hogy a kereskedőket fegyverrel kényszerítették arra, hogy az eredetileg tőlük ellopott dohányt visszavásárolják. Mandrin azonban úriember volt, mindig adott árengedményt és számlát.
Hosszú évekig nem tudták elfogni, mert rejtett hegyi utakon ingázott Franciaország, Svájc és Itália között. Végül a franciák (határsértést elkövetve) Itáliában ejtették foglyul, és hamarosan kivégezték.
A felvilágosodás szellemisége áthatotta az egész korszakot. Például az igazságszolgáltatás reformjai jelentős lépéseket jelentettek a törvény előtti egyenlőség irányába. Számos országban eltörölték a kínvallatást. Európa majd minden államában korszerűsítették az oktatást. Támogatták az ipar fejlődését is.
A felvilágosult uralkodók nemcsak a nemesség jogait próbálták megnyirbálni, hanem arra is törekedtek, hogy az egyházat alárendeljék az államnak.
A reformoknak sok híve volt, de még több ellenzője akadt. Leginkább a nemesség tagjai lázongtak adómentességük veszélyeztetettségét látva.
A 18. században még rendkívül kevés volt a jól megépített, kikövezett út. A hepehupás, kátyús földutakon gyakran előfordult tengely- vagy keréktörés. A főként teherárut szállító hajókat árral szemben lovakkal vagy ökrökkel vontatták. A személyforgalom is hajókon vagy postakocsikon zajlott. A váltott lovakkal haladó postakocsik naponta legfeljebb 80-100 km-t tettek meg. A legszegényebbek számára pedig egyetlen „közlekedési eszköz” állt rendelkezésre: a saját lábuk. Az információáramlás szinte kizárólagos módja a levélírás volt. Forradalmi újítást jelentett a század végén Franciaországban kiépített optikai távíróhálózat. Ennél állítható karok segítségével továbbították a jeleket. Így az üzenetek egy-két óra alatt eljuthattak az ország egyik feléből a másikba

A 18. században még rendkívül kevés volt a jól megépített, kikövezett út. A hepehupás, kátyús földutakon gyakran előfordult tengely- vagy keréktörés. A főként teherárut szállító hajókat árral szemben lovakkal vagy ökrökkel vontatták. A személyforgalom is hajókon vagy postakocsikon zajlott. A váltott lovakkal haladó postakocsik naponta legfeljebb 80-100 km-t tettek meg. A legszegényebbek számára pedig egyetlen „közlekedési eszköz” állt rendelkezésre: a saját lábuk. Az információáramlás szinte kizárólagos módja a levélírás volt. Forradalmi újítást jelentett a század végén Franciaországban kiépített optikai távíróhálózat. Ennél állítható karok segítségével továbbították a jeleket. Így az üzenetek egy-két óra alatt eljuthattak az ország egyik feléből a másikba

Az alábbiakban egy 18. századi porosz katonai szabályzatból olvashatsz részleteket. Milyen vétségekért büntették a katonákat? Milyennek ítéled meg a büntetések mértékét?
„3. Minden katona köteles elsősorban ő királyi felségével mint urával és hadvezérével szemben hűséges, nyájas, engedelmes és tettre kész lenni...
7. Amelyik katona azonban a főtisztek vagy esetleg az altisztek hivatali parancsának ellenszegül - puszta szavakkal, vagy okoskodik -, azt a sértett fél pozíciója szerint és a körülményeknek megfelelően harmincszori vesszőfutásra* kell ítélni. Aki pedig kardját is előrántja, vagy más fegyverhez folyamodik, azt le kell lőni...
15. Azt, aki az őrhelyén elalszik, váltás előtt elhagyja azt, vagy pedig annyira lerészegedik, hogy az őrséget nem tudja ellátni, amennyiben e vétsége hadjárat vagy megszállás során történik, amikor ellenséggel állunk szemben, le kell lőni, más esetben, ha ilyen veszély nem áll fenn, harmincszori vesszőfutásra kell ítélni...
18. Amelyik katona, történjen az csatában, csatározások, rohamok alkalmával, vagy bármely más esetben, az ellenséggel szemben először a menekülést választja, és posztját, őrhelyét vagy szolgálati helyét elhagyja, ahelyett hogy kötelességét tisztességesen teljesítette volna, amennyiben ismét elfogják, irgalom nélkül halálra kell ítélni.”
1. Mely államok voltak a 18. század nagyhatalmai?
2. Milyen gazdasági nehézségekkel kellett szembenézniük a felvilágosult uralkodóknak?
3. Melyek a legfontosabb reformok?
4. Képzeljétek el, hogy a 18. században éltek!
    Az osztály egyik része legyen nemes, a másik városi polgár, a harmadik pedig jobbágy.
    Érveljetek a reformok ellen, illetve mellett!
Leckéhez tartozó extrák

Postakocsi-hálózat (Nagy-Britannia, 18. század)

A motoros járművek megjelenése előtt az utasok, levelek és az egyéb küldemények lovak által húzott postakocsikon jutottak el a címzettekhez.

Postakocsi-hálózat (Nagy-Britannia, 18. század)

Kosárba helyezve!