A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Az amerikai gazdaság
A jólét reménye bevándorlók millióit vonzotta az Amerika Egyesült Államokba. A 19. század első felében a lakosság száma megháromszorozódott. A népesség növekedése és a területi gyarapodás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai gazdaság szédületes ütemben növekedett. A keleti partvidéken gombamód szaporodtak az ipari városok. A fellendülő vasútépítés egy erős, egységes belső piac kialakulását eredményezte.
Vasút a Vadnyugaton. Az USA vasúthálózata hatalmas ütemben bővült. Megkezdték a keleti és a nyugati partot összekötő, az egész kontinenst átszelő vasútvonalak építését is

Vasút a Vadnyugaton. Az USA vasúthálózata hatalmas ütemben bővült. Megkezdték a keleti és a nyugati partot összekötő, az egész kontinenst átszelő vasútvonalak építését is

Észak nagyvárosainak ipara és telepeseinek farmergazdaságai mellett azonban létezett egy másik Amerika is. Az USA déli területein rabszolgamunkán nyugvó ültetvényes gazdálkodás folyt. Rizst, dohányt és mindenekelőtt gyapotot termesztettek. Utóbbi a pamutipar alapanyaga volt, és az angol ipari forradalom kibontakozásával óriásira nőtt a kereslet iránta. A világ gyapottermésének több mint 80%-a a déli ültetvényekről származott.
Rabszolgák gyapotot szednek egy déli ültetvényen
Rabszolgák gyapotot szednek egy déli ültetvényen

Észak és Dél ellentéte
Észak és Dél különböző gazdasági berendezkedése ellentétekhez vezetett. Ezt szinte gyűlöletté fokozta az eltérő gondolkodásmód. Észak ugyanis az amerikai demokrácia szellemében elutasította a rabszolgatartó rendszert, amely viszont Dél számára a gazdaság és a gazdagság alapját jelentette.
1860-ban Abraham Lincolnt (ébrehem linkoln) választották meg az USA elnökévé. Őt a rabszolgaság könyörtelen ellenzőjeként ismerték. Világosan látta, hogy hosszú távon nem lehet erős egy olyan ország, amely félig a szabadság, félig pedig a rabszolgaság intézményén nyugszik.  
Tamás bátya kunyhója
A rabszolgaság elleni küzdelem jegyében több mozgalom is alakult Amerikában. Ilyen volt pl. a híres „földalatti vasút”. Ennek tagjai a szökött rabszolgák menekülését segítették a szabad Északra.
De talán egyik mozgalom sem tett annyit a rabszolgák szabadságáért, mint Harriet Beecher Stowe (heriet bícser sztó) amerikai írónő. Ő 1852-ben adta ki Tamás bátya kunyhója című regényét, amelyben a déli rabszolgák életét, szenvedéseit ábrázolta.
Műve óriási sikert aratott, egy év alatt 300 000 példányban kelt el. A regény sokakat ráébresztett arra, hogy a rabszolgaságot el kell törölni.
Leckéhez tartozó extrák

Indián falu (varjú törzs)

Az észak-amerikai varjú indiánok eredetileg a Yellowstone-folyó vidékén éltek.

Déli rabszolgatartó ültetvény (USA, 19. század)

Az USA déli államainak gazdaságára a rabszolgatartó nagybirtokok voltak jellemzőek a polgárháború előtt.

Indián falu (varjú törzs)

Déli rabszolgatartó ültetvény (USA, 19. század)

Kosárba helyezve!