A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Az imperializmus kora
Mi jellemezte a monopóliumokat?
Gondold végig, melyek voltak a legfőbb gyarmattartó hatalmak a 19. században!
Milyen békefeltételeket szabott Németország 1871-ben Franciaország számára?
A fegyverkezésre fordított kiadások megoszlása országonként (sötétebb színnel jelöltük a hadseregre, világosabbal a hadiflottára költött összeg nagyságát). Nőttek vagy csökkentek a hadikiadások? Mely országok fejlesztették erőteljesen a flottájukat?

A fegyverkezésre fordított kiadások megoszlása országonként (sötétebb színnel jelöltük a hadseregre, világosabbal a hadiflottára költött összeg nagyságát). Nőttek vagy csökkentek a hadikiadások? Mely országok fejlesztették erőteljesen a flottájukat?

Az imperializmus fogalma
Az imperializmus a latin imperium, világbirodalom szóból származik. Az ókori történetírók impériumnak nevezték azokat a hatalmas államokat, amelyek leigázták a környező népeket. Az imperializmus tehát terjeszkedő, hódító politikát jelent.
Az imperializmus a világtörténelem 1870 és 1914 közötti időszaka. Ez a hatalmas gyarmatbirodalmak kiépítésének kora. Ekkor egyrészt befejeződött a világ gazdasági és területi felosztása, másrészt a felemelkedő új nagyhatalmak harcot indítottak a világ újrafelosztásáért.
Mi váltotta ki ezt a könyörtelen küzdelmet? A történészek szerint ennek gazdasági, eszmei és nagyhatalmi okai vannak.
Európai vélemények a gyarmatosításról
„Egy nemzet soha nem kicsi, legfeljebb kishitű!” – mondta a belga király, akinek fantáziáját igencsak megmozgatta Afrika. Rövidesen kiépült a kis Belgium nagy gyarmatbirodalma Afrikában.
„Minden férfias nép gyarmatokat szerez!” – ismételgette egy német professzor az egyetemi előadásain.
A britek úgy vélték, hogy a gyarmatosítás erkölcsi kötelesség. India brit alkirálya fennen hangoztatta, hogy egy birodalmat csak úgy lehet létrehozni és fenntartani, ha az biztos erkölcsi alapokon áll. Szerinte a brit törekvések mélyén a mennyei láng szikrája ég, és az isteni gondviselés óvja a britek vállalkozásait, azaz a brit gyarmatosítást.
Leckéhez tartozó extrák

Hadihajó (HMS Dreadnought, 1906)

A „Félelem nélküli” az Angol Királyi Haditengerészet büszkeségeként forradalmasította a csatahajó-építést.

Hadihajó (HMS Dreadnought, 1906)

Kosárba helyezve!