A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Tartalomjegyzék
Az új nemzetgyűlés összetétele
A nemzetgyűlésben a politikusok zöme csak sodródott az eseményekkel. Ezért ők a korántsem hízelgő „síkság” vagy „mocsár” gúnynevet kapták. A hatalomért két politikai erő küzdött: a gironde-iak (zsirondiak) és a jakobinusok.
A gironde-iak az Atlanti-óceán partján elterülő Gironde megyéről kapták a nevüket, ahonnan legkiválóbb szónokaik származtak. Ők elsősorban az atlanti kereskedelem gazdag vállalkozóit képviselték. A szabadság mindenhatóságában hittek. Ezért elutasítottak minden olyan gondolatot, amely ezt korlátozni akarta. Úgy gondolták, hogy a gazdaság csak akkor igazán működőképes, ha korlátlan teret nyit a szabad verseny* előtt. Elvetették tehát az állam mindenfajta beavatkozását.
A jakobinusok arról az egykori Szent Jakab-kolostorról kapták a nevüket, ahol gyűléseiket tartották. A jakobinusokat másképpen „hegypártnak” is nevezték, mivel a Konvent üléstermének felső padsorait foglalták el. Bár találunk köztük gazdag hadiszállítókat, fegyvergyárosokat is, de politikusaik a szegény kisemberek érdekeit is védték.
Marat
Robespierre
Danton

A jakobinusok vezetői: Marat (márá), Robespierre és Danton. A forradalom legtöbb szereplőjéhez hasonlóan mindhárman erőszakos halált haltak. Marat-val merénylő tőre végzett. Danton és Robespierre pedig a guillotine (gijotin) alatt lelte halálát

Azt vallották, hogy az embereket kényszeríteni kell a szabadságra. Ezért a forradalom külső és belső ellenségeivel szemben megengedhető a terror* és a diktatúra* alkalmazása is. Gazdasági téren a nyomor és az éhínség enyhítése céljából a szabad verseny korlátozását és az állam irányító szerepének fontosságát hangsúlyozták. Vezetőjük, Robespierre (robeszpier) szerint a forradalom védelme és az éhező főváros ellátása érdekében a gazdagoktól el lehet venni tulajdonuk egy részét.
A forradalmi naptár
Az új nemzetgyűlés a régi naptár helyett egy ésszerűbbnek gondolt, új naptárt vezetett be. Kezdőpontjául 1792. szeptember 22-ét (az őszi napéjegyenlőség időpontját) választották. Innen számították az éveket is.
Az évet 12 harmincnapos hónapra osztották. A maradék napokat ünnepnapnak nyilvánították. A hónapok is új nevet kaptak: pl. brumaire (köd hava, nagyjából novembernek felel meg), floréal (virágzás hava ~ május), thermidor (hőség hava ~ augusztus).
Kosárba helyezve!