A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Mária Terézia fiatalkori portréja
Mária Terézia fiatalkori portréja

Képek Mária Terézia életéből (Olvasmány)
Neveltetése semmiben sem különbözött a többi Habsburg főhercegkisasszonyétól, habár nagyon korán eldőlt, hogy ő a trón várományosa, a „leány örökös”. Zenélni és táncolni tanult, megismerte a klasszikus szerzők munkáit, több nyelvet elsajátított. Jól beszélt spanyolul, olaszul, franciául, s jezsuita tanárai a latin nyelv rejtelmeibe is bevezették.
Alapos történelmi és földrajzi ismereteket is szerzett, hiszen át kellett látnia óriási birodalmát, meg kellett ismerkednie annak múltjával és sajátosságaival. Érdekes ugyanakkor, hogy apja nem vonta be a kormányzati ügyekbe, nem készítette elő az uralkodásra.
III. Károly engedett leánya érzelmeinek, aki így szerelmi házasságot köthetett Lotharingiai Ferenc herceggel. A korban ez igen ritka volt, hiszen a házasságokat mindig a dinasztikus érdekek, és nem az érzelmek határozták meg. A boldog frigyből tizenhat gyermek született, akiket édesanyjuk gondosan beházasított az európai uralkodócsaládokba.
Mária Terézia családja körében. A királynőnek összesen tizenhat gyermeke született

Mária Terézia oktatásügyi rendeletének – a Ratio Educationisnak (ráció edukációnisz) – egy példánya (balra). Mária Terézia családja körében. A királynőnek összesen tizenhat gyermeke született

Felvilágosult reformjainak bevezetése során gyakran került összeütközésbe korábbi támogatóival, a magyar rendekkel. Ez azonban nem tántorította el az általa helyesnek tartott úttól.
Kitartása és eltökéltsége hitében gyökerezett. Gyakran egész napra visszavonult lakosztályába, és imádságban, elmélkedésben keresett menedéket.
A magyar nemesek megnyerésére testőrgárdát szervezett, amely a modern magyar irodalom egyik szülőhelye lett. Itt szolgált többek között a korszak neves irodalmára, Bessenyei György is.
Amikor 1780-ban nagy ellenfelével, II. Frigyes porosz királlyal közölték halálhírét, ő így emlékezett meg róla: „Mária Terézia nincs többé – íme, a világrend új korszaka veszi kezdetét”.
Hadik megsarcolja Berlint
A poroszok elleni háborúk idején Hadik András, a királynő kedvelt tábornoka merész haditettet hajtott végre. Egy 4000 fős portyázó különítménnyel mélyen az ellenség hátába került, és bevonult a porosz fővárosba, Berlinbe.
Hadik hatalmas pénzösszeg (ún. hadisarc) fizetésére kötelezte a várost. Másnap sietve elhagyta Berlint, és visszatért az osztrák vonalak mögé.
A lovagias tábornok ajándékkal is kedveskedett királynőjének. Két tucat kesztyűt vásárolt számára, melyeken Berlin címere volt látható.
Nagy volt azonban a megdöbbenés, amikor Bécsben kibontották a csomagokat. A ravasz berlini kereskedők csupa balkézre való kesztyűt tettek a dobozba. Így valamit visszafizettek a városukat ért szégyenért.

Képek Mária Terézia életéből

Hadik megsarcolja Berlint

Kosárba helyezve!