A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Magyarország a Habsburg Birodalomban
Milyen Habsburg-ellenes felkelésekről tanultál? Miért tört ki a Rákóczi-szabadságharc?
Milyen kiváltságokkal rendelkezett a magyar nemesség? Sorolj fel néhányat!
III. Károly király (1711–1740). Nevéhez fűződik az állandó hadsereg felállítása és a Habsburgok nőági örökösödésének elfogadtatása Magyarország a 18. században (jobbra) a nemesi vármegyék határaival Szerb határőrök. A határőrvidék főként szerb és horvát katonasága az udvar számára hűséges, megbízható haderőt jelentett
III. Károly király (1711–1740). Nevéhez fűződik az állandó hadsereg felállítása és a Habsburgok nőági örökösödésének elfogadtatása Magyarország a 18. században (jobbra) a nemesi vármegyék határaival Szerb határőrök. A határőrvidék főként szerb és horvát katonasága az udvar számára hűséges, megbízható haderőt jelentett

III. Károly király (1711–1740). Nevéhez fűződik az állandó hadsereg felállítása és a Habsburgok nőági örökösödésének elfogadtatása Magyarország a 18. században (jobbra) a nemesi vármegyék határaival Szerb határőrök. A határőrvidék főként szerb és horvát katonasága az udvar számára hűséges, megbízható haderőt jelentett

Szerb határőrök. A határőrvidék főként szerb és horvát katonasága az udvar számára hűséges, megbízható haderőt jelentett

Szerb határőrök. A határőrvidék főként szerb és horvát katonasága az udvar számára hűséges, megbízható haderőt jelentett

A habsburg Birodalom és Magyarország kapcsolata a 18. század elején
A török kiűzése után Magyarország teljes egészében az osztrák Habsburgok uralma alá került.
A Habsburg Birodalom a 17–18. század fordulóján két nagyobb területből állt: az úgynevezett örökös tartományokból, illetve a Magyar Királyságból. Az örökös tartományokban nem voltak országgyűlések, és alkotmánnyal sem rendelkeztek, ezért az uralkodónak korlátlan hatalma volt. A Magyar Királyságban azonban a rendek érvényesíteni tudták érdekeiket.
Európában ez az időszak még a korlátlan királyi hatalom fénykora volt, így érthető, hogy a Habsburg uralkodók meg akarták szüntetni ezt a kettősséget. Ezért többször is megkísérelték felszámolni az ország rendi alkotmányát, s Magyarországot is az örökös tartományok módján kívánták kormányozni. Szándékuk azonban rendre megtört a magyar nemesség ellenállásán.
Az ország újjászervezése
A Habsburgok a Rákóczi-szabadságharc leverése után az ország területi egységét nem állították helyre. Erdélyt külön hivatalszervezettel kormányozták. Az ország déli peremén pedig létrehozták a katonai határőrvidéket, amelynek igazgatása a bécsi udvar hatáskörébe tartozott. Indokot erre az szolgáltatott, hogy a török veszély még nem múlt el véglegesen.
Horvátország nagyfokú önállósággal bírt. A horvát rendi gyűlés a saját területére érvényes törvényeket is hozhatott.
Kosárba helyezve!