A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Történelem 7.

Miért világháború?
Ferenc József a következő kiáltványt bocsátotta ki, amikor hadat üzent Szerbiának: „Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralévő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés másként határozott... Mindent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.”

Ferenc József a következő kiáltványt bocsátotta ki, amikor hadat üzent Szerbiának: „Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralévő éveimet a béke műveinek szentelhessem, és népeimet a háború áldozataitól és terheitől megóvhassam. A gondviselés másként határozott... Mindent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára.”

A háborúba hamarosan több európai és Európán kívüli ország is bekapcsolódott valamelyik katonai tömb mellett. A központi hatalmak oldalán Törökország és Bulgária lépett harcba. Az antant is igyekezett szövetségesei számát gyarapítani. Hozzájuk csatlakozott többek között Japán, majd a későbbiekben Olaszország, Románia és az Amerikai Egyesült Államok is.
Európán kívül is folytak harcok, így pl. Afrikában és Ázsiában is küzdöttek a szembenálló felek. A tengereken is történtek összecsapások, de itt a brit flotta végig fölényben maradt. A legfontosabb hadszínterek Európában voltak. A nyugati front Franciaország és Belgium területén húzódott. Keleten az orosz, délen pedig a balkáni, majd később az olasz front alakult ki.
Az antanthatalmak megegyeztek a majdani békekötés feltételeiről 1914 szeptemberében. Mit határozott el a brit, a francia és az orosz kormány?
„Az alulírottak, akiket erre kormányaik kellőképpen felhatalmaztak, a következő nyilatkozatot teszik: A brit, a francia és az orosz kormány kölcsönösen kötelezi magát, hogy a jelenlegi háború folyama alatt nem köt különbékét. A három kormány megállapodik, hogy ha a béke feltételeinek megbeszélésére kerül sor, a szövetséges hatalmak egyike sem állíthat fel békefeltételeket anélkül, hogy azokra nézve valamennyi többi szövetségesével ne jött volna létre előzetes megállapodás.”
1. Milyen ellentétek álltak fenn a nagyhatalmak között a háborút megelőzően?
2. Milyen esemény volt a világháború kirobbanásának közvetlen oka?
3. Ismertesd a háború kirobbanásának valós okait!
4. Kik voltak az első világháborúban a szembenálló felek?
5. Olvasd le a történelmi atlaszról, hogy melyek voltak az antant és a központi hatalmak háborúba belépő szövetségesei!
    Keress a térképen néhány semleges* európai országot!
Kosárba helyezve!