Művészettörténet 7.

szobrászat
A klasszicista szobrászat nagyon kevés eredeti alkotással (és még kevesebb jó szobrásszal) dicsekedhet. E kort az ókori művek szolgai módon való másolása jellemzi.
7. kép. Canova: Paolina Borghese szobra (1808)

7. kép. Canova: Paolina Borghese szobra (1808)

A legnagyobb hatású egyéniség a velencei Antonio Canova (ejtsd: kanova) (1757–1822), Napóleon udvari szobrásza volt. Harmonikus nyugalom és hűvös elegancia jellemző egyik legszebb alkotására, Paolina Borghese szobrára, amely Napóleon nővérét – a klasszikus szépségeszmény szellemében – Vénuszként ábrázolja.
1798-ban Bécsben kapott megbízást Mária Krisztina főhercegnő síremlékének elkészítésére. A piramisszerű háttér klasszikus háromszög-kompozíciójával Canova a monu­mentális síremlék eleganciáját teremtette meg.
A drapériák ráncvetése – a föl­dön elnyúló íves vonalakkal – a fi­gurák mozgását, lassú vonulását hangsúlyozza. A kapunyílás tér­mélységét a beleillesztett fekete bársonybélés adja. Canova az em­beralakok ruházatában, az arcok és kezek megformálásában is az antik (görög) mintát követi


8–9. kép. Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke (1798–1805).
8–9. kép. Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke (1798–1805).

8–9. kép. Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke (1798–1805).

A kontraposzt testtartás, a ke­zek és a lábak teljesen hasonló helyzete, a felsőtest részletei is szóról-szóra megegyeznek a két alkotáson.
10. kép. Polükleitosz: Lándzsavivő (Kr. e. 460–420)11. kép. Thorwaldsen: Jaszón az aranygyapjúval (1803–1826)

10. kép. Polükleitosz: Lándzsavivő (Kr. e. 460–420)11. kép. Thorwaldsen: Jaszón az aranygyapjúval (1803–1826)

A korszak másik jelentős szobrásza a dán Bertel Thorwaldsen (ejtsd: torváldzen) (1777–1844). Bár Koppen­hágában született, 27 éves korától szinte élete végéig Rómában élt és alkotott. Művészetét teljes egészében alárendelte az antik szépségeszménynek. Ha összehasonlítjuk a Jaszón az aranygyapjúval című szobrát Polükleitosz Lándzsavivőjével, megdöbbentő a hasonlóság. Szinte hihetetlen, de több mint 2000 év telt el a két mű készítése között.
Kosárba helyezve!