Вашата кошница е празна

Пазаруване

Количество: 0

Общо: 0,00

Разнообразие от геометрични упражнения, които могат да бъдат решени лесно, прецизно и бързо с помощта на Euklides - конструктивен софтуер по планиметрия. При електронното геометрично конструиране, елементите на фигурата са мобилни, а отношенията остават постоянни. Това прави лесно намирането и илюстрирането.

Купуване Изтеглете и изпробвайте безплатно!

Чиста конструкция

Всеки от построените обекти може да се включва, изключва или маркира с различни цветове и стилове линии. Помощните линии, които не са от значение за крайното решение, могат да бъдат скрити с едно кликване.

Към геометричните обекти (точки, прави ...) могат да бъдат прикрепени етикети. Етикетите могат да съдържат коментари или да показват динамични параметри на обектите (напр. координати на точка, дължина на отсечка). Етикетите могат да бъдат включвани или изключвани поотделно за всеки обект.

Базов или комплексен

Програмата се основава на шест основни евклидови стъпки за построения. Упражненията могат да бъдат решени чрез серия от тези действия. В допълнение към основните стъпки, под ръка са и няколко сложни действия, които обикновено се използват (напр., перпендикулярна ъглополовяща, построяване на допирателни към основните обекти). Програмата е в състояние да осъществява всички основни геометрични трансформации (рефлексия спрямо ос или средната точка, транслация, ротация, проекция, инверсия).

Конструкция

Описанието на стъпките, чрез които се стига до резултата, е част от цялостното решение на упражнението. Стъпките за построяване могат да се възпроизвеждат една по една в Euklides, така че не само резултата, но и стъпките, които ни водят до него са видими.

Програмата дава възможност за изготвянето на макроси (специфични
стъпки за построения), които да бъдат съхранени и използвани в бъдещи
задачи.

Анимирана следа

Стартирайки от началната точка на готова конструкция, движейки се по дължината на дадена крива, може да бъде показан пътя на точката, от която е образувана. При използване на функцията за проследяване цяла елипса може да бъде очертана чрез поредица от точките, които я съставляват. Програмата представя движението на точката, както и трансформацията на цялата конструкция чрез анимация, като показва едновременно и фазите, позволявайки преминаване назад и напред.

Параметрите на анимацията (брой на фазите, скорост, посока и други променливи) могат да се променят и готовата анимация може да бъде записана.

Added to your cart.