A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0
PPL-DEMO1
Mozaik Kiadó
MS-9853-VR-HU
Mozaik Kiadó

Szerzők:
Mozaik Education
1. kiadás 2016
MS-proba
Mozaik Kiadó
MS-SKANZEN
Mozaik Kiadó
MS-2326M11
Mozaik Kiadó
MS-2326M12
Mozaik Kiadó
SZTE-SM1
Mozaik Kiadó

Szerzők:
Dinya László, Vilmányi Márton
2. kiadás 2010
MS-1622U
Mozaik Kiadó

Nyelvtan 2.

Tankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
1. kiadás 2014
Tanterv: NAT 2012
MS-2636U
Mozaik Kiadó

Művészettörténet 6.

A gótikától a romantika koráig - Tankönyv

Szerzők:
Falcione Sarolta - László János
1. kiadás 2013
Tanterv: NAT 2012
MS-2135
Mozaik Kiadó

A Föld, amelyen élünk 9.

Természetföldrajz - Tankönyv

Szerzők:
Makádi Mariann - Taraczközi Attila
1. kiadás 2006
Tanterv: NAT 2007
A kilencedik osztályos Természetföldrajz könyv a kozmikus és a Földön megismerhető természetföldrajzi és környezeti jelenségeket kölcsönhatásaikban és összefüggéseikben mutatja be. Bemutatja a földi szférákban lejátszódó természetföldrajzi, környezeti folyamatokat, a természeti képződmények térbeli és időbeli fejlődését, változásuk tendenciáit. A könyv korszerű ismeretanyaga céltudatosan törekszik a rokontudományok felhasználására is. Fogalomrendszere logikusan épül fel, alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. A könyv nem felesleges adatok tömegét, hanem a gyakorlatban is felhasználható ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak a világban való eligazodáshoz. Nagymértékben támaszkodik a tanulók önálló tapasztalatszerzésére, a kreatív tanulói és tanári munkára, a taneszközökön kívüli egyéb információhordozók használatára. Az ok-okozati összefüggések feltárásával, megértetésével olyan szemléletmódot alakít ki, amely a későbbiekben alapot ad a tanulóknak a további ismeretek integrálásához, az információrengetegben való eligazodáshoz.
MS-3154
Mozaik Kiadó
MS-2377U
Mozaik Kiadó

Érettségire készülök - Angol nyelv emelt szint

Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Tankönyv

Szerzők:
Meskó Krisztina
1. kiadás 2019

Új kiadványunk a felkészítő könyvek között egyedülálló módon segíti az emelt szintű angol szóbeli vizsga sikeres letételét. A mai kor témáit feldolgozó érdekes feladatsorai, szövegei, videói korszerű és színvonalas taneszközzé teszik a kötetet, amely önálló és tanórai használatra egyaránt alkalmas.

A könyv két fejezetből áll. Az első az emelt szintű érettségi vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorokat tartalmaz, amelyek a sikeres vizsgához elengedhetetlen szókincs elsajátítása mellett a feladattípusokban való jártasság megszerzésében is segítenek. A kötet külön hangsúlyt fektet a vitára: minden állításhoz bemutat lehetséges érveket és ellenérveket.

A második fejezet a komplexebb témákban való tájékozódásban, az információszerzésben is hatékony segítséget nyújt. A benne található korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók, valamint a hozzájuk kapcsolódó változatos feladatok a szókincs és a beszédkészség fejlesztése mellett az „erről magyarul sem tudnék beszélni” problémájára is megoldást kínálnak.

A kiadvány a szókincs elsajátítását online hozzáférhető extra feladatokkal is segíti.

További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!