A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Magyar nyelv kisiskolásoknak

A kérdések és feladatok előhívják a tanulók élettapasztalatait, segítséget adnak az iskolában tanultak életszerű helyzetekben történő alkalmazására. A hatékony tanulást a jól tagolt, áttekinthető fejezetek, az összefoglalások, a rendszerező táblázatok, valamint a gyermekközeli illusztrációk segítik. A különböző feladattípusok lehetőséget kínálnak az egyéni munka mellett a páros, illetve a kooperatív tevékenykedtetésre, valamint biztosítják a kulcskompetenciák fejlesztését.

MS-2500U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1. fgy.

Feladatgyűjtemény

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
3. kiadás
Tanterv: NAT 2012
A kiadványt az iskolába lépéstől a kisbetűk megtanulásáig tartó időszakban javasoljuk használni. Ismerős helyzeteken, illetve mesebeli szereplők történetein keresztül, játékosan közelíti meg a magyar nyelvet. Kiemelt szerepet kap a helyes beszédre, az illemtudó viselkedésre nevelés is.

A feladatgyűjtemény folytatásaként ajánljuk a sorozat következő részét, az első osztályos Magyar nyelvi gyakorló munkafüzetet, mely a nagybetűk tanulása közben biztosít további játékos feladatokat a nyelvtani, helyesírási és fogalmazási ismeretek megalapozásához. A kötetek bármilyen olvasástanítási módszer mellett alkalmazhatók.
MS-2505U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1.

Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
4. kiadás 2016
MS-1535U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Nyelvtanoda 1.

Munkafüzet az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére - Munkafüzet

Szerzők:
Óváriné Tavaszi Márta, Szigetfűné Papp Szilvia
6. kiadás 2018

A munkafüzetben változatos feladatok fejlesztik a figyelmet, az emlékezetet és a fantáziát. A színes és színezésre lehetőséget adó rajzok fenntartják a tanulók érdeklődését, kreativitásra ösztönöznek. A munkafüzet lehetőséget biztosít a differenciált, az egyéni és a kooperatív munkára is.

A kiadvány bármely hagyományos anyanyelvi tankönyvhöz használható a tanórákon, de a napköziben vagy otthon is. Segítségével gyakorolható, kiegészíthető az anyanyelvi órák anyaga.

MS-1536U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Nyelvtanoda 2.

Munkafüzet az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére - Munkafüzet

Szerzők:
Óváriné Tavaszi Márta, Szigetfűné Papp Szilvia
3. kiadás 2017

A munkafüzetben változatos feladatok fejlesztik a figyelmet, az emlékezetet és a fantáziát. A színes és színezésre lehetőséget adó rajzok fenntartják a tanulók érdeklődését, kreativitásra ösztönöznek. A munkafüzet lehetőséget biztosít a differenciált, az egyéni és a kooperatív munkára is.

A kiadvány bármely hagyományos anyanyelvi tankönyvhöz használható a tanórákon, de a napköziben vagy otthon is. Segítségével gyakorolható, kiegészíthető az anyanyelvi órák anyaga.

MS-2601
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelv kisiskolásoknak 2.

Tankönyv

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
6. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A népszerű tankönyv Mester Kata színes, gyermekbarát illusztrációival megkönnyíti a tanulók ismerkedését a nyelvtannal mint új tantárggyal. A kiadvány érthető magyarázatai, játékos feladatai segítik a kulcskompetenciák fejlesztését, illetve lehetőséget adnak az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatásra. A második osztályos gyakorlófüzet a tananyag alaposabb begyakorlásához nyújt segítséget.

MS-2601U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelv kisiskolásoknak 2.

Tankönyv

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
5. kiadás 2018
MS-2506
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2.

Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
6. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A sikeres könyvsorozatot az aktuális kerettanterv követelményeinek megfelelően folyamatosan átdolgozzuk.
Az érdekes, olykor játékos kérdések és feladatok a problémák felismerésére és a következmények mérlegelésére ösztönöznek, mintákat adnak a problémahelyzetek, nyitott kérdések hatékony elemzésére, valamint a megoldási lehetőségek megtervezésére.

A kiemelkedő képességű és a lassabban haladó kisgyerekek is sikerélményhez juthatnak a változó nehézségi fokú feladatok megoldásával.
A tananyag megértését segítő illusztrációk fokozzák a gyerekek tanulási kedvét.
MS-2506U
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2.

Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
5. kiadás 2018
MS-1536
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Nyelvtanoda 2.

Munkafüzet az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére - Munkafüzet

Szerzők:
Óváriné Tavaszi Márta, Szigetfűné Papp Szilvia
3. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az 1. és 2. osztályosok számára készült munkafüzetek az anyanyelvi alapkészségek játékos gyakoroltatásával vezetik be a kisdiákokat a nyelvtani és az irodalmi ismeretek világába. A színes és színezésre lehetőséget adó rajzok fenntartják a tanulók érdeklődését, kreativitásra ösztönöznek. A munkafüzetek lehetőséget biztosítanak a differenciált, az egyéni és a kooperatív munkára is. A kiadványok bármely hagyományos anyanyelvi tankönyvhöz használhatóak a tanórákon, a napköziben vagy otthon is. Segítségükkel a gyerekek gyakorolhatják, kiegészíthetik az anyanyelvi órákon tanultakat.
MS-2602
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelv kisiskolásoknak 3.

Tankönyv

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
9. kiadás 2018

A népszerű tankönyv kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata vidám, színes illusztrációi nem csak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. Az egyes anyagrészek végén található feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, illetve az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatáshoz is lehetőséget biztosítanak. A harmadik osztályos munkafüzetben további feladatok széles tárháza található a tananyag alaposabb begyakorlásának elősegítésére.

MS-2507
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 3.

Munkafüzet

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
11. kiadás 2018

A több éve sikeres munkafüzet kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata kedves illusztrációinak, valamint a változatos feladattípusoknak köszönhetően a tanulók játékosan sajátíthatják el a 3. osztályos anyanyelv tananyagot. A gyakorlókönyv anyaga épít a korábban tanultakra, illetve biztosítja az új anyag minél jobb bevésését. A feladatok között találhatunk például szójátékot, betűrejtvényt, illetve társasjátékot. A gyakorlókönyv a kulcskompetenciák fejlesztésére, az egyéni, páros, illetve kooperatív munkára, valamint differenciált foglalkoztatásra is többféle lehetőséget biztosít.

MS-2603
Mozaik Education
Magyar nyelv kisiskolásoknak

Magyar nyelv kisiskolásoknak 4.

Tankönyv

Szerzők:
Dr. Galgóczi Lászlóné
9. kiadás 2018

A népszerű tankönyv kerettantervnek megfelelő, 2008-ban átdolgozott változatában Mester Kata vidám, színes illusztrációi nem csak a díszítést szolgálják, hanem a tananyag megértését is segítik. Az egyes anyagrészek végén található feladatok a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, illetve az egyéni, páros, valamint a kooperatív foglalkoztatáshoz is lehetőséget biztosítanak. A negyedik osztályos munkafüzetben további feladatok széles tárháza található a tananyag alaposabb begyakorlásának elősegítésére.

További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!