A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Informatika tankönyvcsalád

Informatika tankönyveink a számítástechnikával, illetve a könyvtárhasználattal kapcsolatos minden olyan ismeretet tartalmaznak, amely napjainkban az alapműveltséghez és a tájékozottsághoz nélkülözhetetlen. Az informatika oktatásában tapasztalható igen különböző igényekhez igazodva kiadónk több választási lehetőséget kínál a középiskolákban oktatók, tanulók számára. A megújult Informatika középiskolásoknak című könyv a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült. A tankönyvcsalád korszerűsítése elsősorban a munkafüzetek megújításában látható. A tanítási órák menetébe jobban beilleszthető és motiváló feladatokat tartalmaznak. Ezek mellett olyan érdeklődést felkeltő feladatokat találtunk ki, amelyek projekt- és csoportmunkára is alkalmasak. A hálózati lehetőségeket kihasználva a forrásokat is elérhetővé tettük a www.informatika.hu honlapon. A tankönyvcsaládhoz tartozó munkafüzetek projekt- és csoportmunkára alkalmas feladatokkal bővültek.

MS-2145
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 5.

Számítástechnika és könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, dr Kokas Károly
6. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az Informatika 5. tankönyv és munkafüzet egyaránt használható az általános tantervű osztályokban a hatodikos kerettantervi modul tankönyveként, illetve azon iskolákban is, ahol a jelentőségének megfelelő, magasabb óraszámot tudnak biztosítani a számítástechnika tanulásához 5. osztályban. A tananyag az adott korosztály érdeklődésének és szükségleteinek megfelelő szakmailag is tartalmas, ugyanakkor színes és játékos számítástechnikai ismereteket tartalmaz. Így az átlagos képességű, a számítástechnikával ismerkedő hatodikos tanulókat megfelelő sikerélményhez juttatja, ezzel a tárgyat megszeretteti, és annak alapjait is lerakja.
MS-2145U
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 5.

Számítástechnika és könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, dr. Kokas Károly
11. kiadás 2018
MS-2845
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 5. mf.

Számítástechnika és könyvtárhasználat - Munkafüzet

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
6. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-2146
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 6.

Számítástechnika, multimédia-alapismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc
6. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az új hatodikos könyv az eddig nem tárgyalt grafikai, hálózati, multimédiás (animáció- és filmkészítés) Imagine környezetben történő programozási témaköröket mutatja be új tartalomként.
MS-2146U
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 6.

Számítástechnika, multimédia-alapismeretek - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc
11. kiadás 2018
MS-2846
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 6. mf.

Számítástechnika, multimédia-alapismeretek - Munkafüzet

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc
5. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-2147
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 7.

Számítástechnika és könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
20. kiadás 2018

A kerettanterv követelményeinek megfelelően átdolgozott és a könyvtárhasználati ismereteket is tartalmazó Informatia 7. tankönyv az informatika alapfoglamait a játék világán keresztül mutatja be. Újdonság a hálózat és a szövegszerkesztés megjelenése, amit a weblapkészítéssel is összekapcsol az anyag. Az internet használatát nem leíró, direkt utasításokkal, hanem gyakorlatiasan, pl. hálózati keresési feladatokon keresztül sajátítja el. A tananyag így motiváló, a gyerekek számára is érdekes és más tantárgyakban is jól használható. A tankönyv anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják.

MS-2847
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 7. mf.

Számítástechnika és könyvtárhasználat - Munkafüzet

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
19. kiadás 2018
MS-2148
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 8.

Számítástechnika, könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
20. kiadás 2018

A 8-os könyvben a programkészítés, a hálózati és a legismertebb irodai alkalmazások alapismeretei találhatók.

MS-2848
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 8. mf.

Számítástechnika, könyvtárhasználat - Munkafüzet

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
18. kiadás 2018
MS-2150
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika 10.

Számítástechnika, könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
5. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Informatika tankönyveink minden olyan, a számítástechnikával kapcsolatos ismeretet tartalmaznak, amely napjainkban az alapműveltséghez és tájékozottsághoz nélkülözhetetlen. A Számítástechnika 9. és 10. osztályos könyvek anyaga a számítástechnikai ismereteket igénylő munkakörök betöltéséhez illetve az érettségi-felvételi vizsgákra való felkészüléshez is kellő alapot biztosít. A tankönyvcsalád a szokásos tankönyveken és munkafüzeteken túl példatárat, összefoglaló feladatgyűjteményt és kézikönyvet is tartalmaz. Új középiskolás kötetei már a kerettantervnek megfelelően átdolgozva jelennek meg. Az Informatika középiskolásoknak a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült. A tankönyvek fő célja, hogy a diákok eszköz szinten tudják kezelni a számítógépet és a legfontosabb alkalmazásokat. A szerző tudatosan törekedett arra, hogy a gyorsan változó hardver- és szoftver környezetben ne kötődjön egyik termékhez sem, hanem olyan, konvertálható ismeretekkel vértezze fel a programok használóit, amely bármelyik alkalmazás esetén biztonságot adhat. A tankönyvek anyaga oktatási gyakorlatban kipróbált, tanítási órákon, csoportosan feldolgozható, ugyanakkor a kiegészítő információk az egyéni feldolgozás és továbbhaladás lehetőségét is biztosítják. A tárgyalt ismeretek logikusan épülnek fel, a könyvben taglalt ismeretek egyaránt megfelelnek a szakmai hitelesség és a tanulók életkori sajátosságaiból adódó igényének is.
MS-2151
Mozaik Education
Informatika tankönyvcsalád

Informatika középiskolásoknak

Számítástechnika, könyvtárhasználat - Tankönyv

Szerzők:
Rozgonyi-Borus Ferenc, Dr. Kokas Károly
9. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az Informatika középiskolásoknak a szakiskolák, szakközépiskolák és az alap óraszámban oktató gimnáziumok számára készült.
További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!