A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

A Föld, amelyen élünk 10.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
(1791–1860)
a magyar reformmozgalom
kezdeményezője, államférfi,
„a legnagyobb magyar”.
Európai utazásain szerzett
tapasztalatait felhasználva sokat
tett az ország társadalmi-
gazdasági elmaradottságának
felszámolásáért.
„A »teremtő erő« határozza el egy nemzetnek a többiek közt ebbéli feljebb vagy alantabb létét. A gazdák kisebb vagy mélyebb tudománya mérlege az ország földművelési erejének. A vezérek több-kevésb józan tanultsága s ügyessége pedig a nemzet támadó vagy védő erejének skálája. ...szóval: a közintelligencia – értelmesség – azon jel, melynél fogvást a bölcs a nemzeteket mázsálja. S az mennél nagyobb, annál kevesebbet szorul másokra, s így annál függetlenebb, szabadabb s erősb a nemzet.
Ezek szerint mindegyiknek tehetségében áll akármily alacsony helyzetű legyen is – s ez mily kellemesen hevítő önérzés! – nemzete erejét nagyobbítni. Hanem azt mindenki csak a maga természeti álláshelye tökéletes betöltése által teljesítheti.”
(GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN)
Kosárba helyezve!