A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Kémia 8.

Bevezetés
Ebben a tanévben folytatjuk a természet titkainak feltárását. Az anyagok és változásaik vizsgálatát a kémia oldaláról közelítjük meg, de mindig figyelünk a vizsgált anyag és jelenség biológiai, földrajzi vonatkozásaira is. Ezért változatlanul kövessétek az elmúlt tanévben kialakított módszert: keressétek az összefüggéseket, ne csak a kémiaórákon szerzett ismeretek között, hanem használjátok fel a fizika, matematika, biológia, földrajz tantárgyak tanulása során szerzett tudásotokat is egy-egy probléma vizsgálatában!
Eddigi tanulmányaitok során is tapasztaltátok, hogy a természetben a különféle kölcsönhatások rendszerint együtt játszódnak le, a tudományok, és belőlük a tantárgyak a megismerés folyamán alakultak ki.
A kémia napjaink egyik legnagyobb ütemben fejlődő tudománya, amelyen belül különféle részterületek jöttek létre.
Az elmúlt tanévben a kémiai alapismereteket tanultátok meg. Ebben a tanévben a szervetlen kémia alapjait ismeritek meg.
Ez a tankönyv átdolgozott kiadás, amely több szempontból eltér az előző tankönyvtől. Könnyebbé vált azzal, hogy számos szakmai, tartalmi részlet, képlet, reakcióegyenlet, az anyagok szerkezetére vonatkozó magyarázat a 9. osztályos tankönyvbe került át.
A változatos pedagógiai módszerek alkalmazásának lehetőségeit kívánják kínálni azok a kérdések, amelyek a képek alatt és a feladatok között szerepelnek. A tanulók megfigyelő-, gondolkodó és problémamegoldó képességének fejlesztését szolgálják, egyéni beszélgetésre, csoportmunkára késztetnek. Ahol gazdag, érdekes kép és szöveg található az írott és elektronikus forrásokban, azoknál a tanítási egységeknél utalás történik azok felhasználására.
Az előző tankönyvben szereplő név- és tárgymutató mellett ebben a kiadásban megtalálható az új szakszavak gyűjteménye, azok pontos meghatározásával. Továbbá egy kislexikon, amely részben az előző tanulmányokban szereplő, részben a nem fogalmi szinten szükséges ismereteket tartalmazza.
Élményekben gazdag, eredményes munkát kívánnak: a Szerzők.
Kosárba helyezve!