A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Fizika 9.

Kedves diákok!
Az általános iskolában mindenki tanult fizikát, így ez a tantárgy nem ismeretlen a 9. tanévet most kezdők számára. Belelapozva a fizikatankönyvbe úgy tűnhet, mintha mégis újra kezdenénk a mechanika tanulását. Ez azonban csak látszólag van így, mert az általános iskolában az életkor, az alaposabb ismeretekhez szükséges matematikai tudás hiánya, az alacsony heti óraszám stb. sok fontos rész, illetve részlet megismerését és főleg a megtanultak rendszerbe foglalt megértését nem tette lehetővé. Eddigi találkozásunk a fizikával tehát csak előkészítő, bevezető és (reméljük) kedvcsináló feladatot láthatott el.
Minden eddig tanult részletre biztos, hogy nem emlékezik mindenki. Ez nem baj, így természetes. Az alapot jelentő lényeg azonban a többség fejében valószínűleg megmaradt. Biztos nem felejtette el senki, például azt, hogy: „Változás csak kölcsönhatás közben jöhet létre.” vagy „Az anyagnak két fajtája van, a részecskeszerkezetű és az elsősorban folytonos mezők.”, illetve „A testek, anyagok, folyamatok tulajdonságaitmennyiségekkel is lehet jellemezni, pl. a test tehetetlenségének mértéke, mennyiségi jellemzője a tömeg.” stb.
A fizika alaptudomány, mert saját alapelvei és saját fogalomrendszere van, amit a többi természettudomány és az egész társadalom átvesz, arra építi saját ismeretrendszerét. Aki megismeri pl. a tömeg, az energia, a hő, a munka, az égés, a halmazállapot-változások, az atom, az elektron, a gravitáció, az elektromágneses hullámok stb. fogalmát, az nem csak fizikát tanul. A fizika tanulásához tehát jó, ha tudjuk: a fizika alapjainak ismerete nélkül nem lehet értelmesen foglalkozni a többi természettudománnyal sem. Így nem lehet megérteni és megvédeni a körülöttünk levő természetet, alkalmazni a technikát, bekapcsolódni az információáramlásba, de a társadalomban sem lehet tájékozódni, tehát nem lehet megismerni a világot, amelyben élünk.
A fizika gondolatvilágát, módszereit nemcsak annak célszerű megismerni és megérteni, akinek ez a tudomány jövendő élethivatásához szakmai alapot biztosít, hanem minden törekvő, gondolkodó, értelmes embernek is. A fizika tanulása ugyanis mindenkit felkészít az életre, mert: a fizikai jelenségek, fogalmak, törvények, módszerek megismerése, megértése, rendszerbe foglalása semmivel nem pótolható lehetőséget biztosít az élet minden területén alkalmazható készségek, képességek, tanulási technikák, jellembeli tulajdonságok stb. kialakítására, megerősítésére.
Aki ebből a tankönyvből okosan tanul, az tehát nemcsak ismeretet szerezhet, hanem elsősorban pozitív személyiségjegyeit is megerősítheti, és sok más olyan általánosan alkalmazható értékre tehet szert, amivel könnyebbé, sikeresebbé, boldogabbá teheti az életét.
Ehhez kíván sok sikert
e tankönyv Szerzője.
Kosárba helyezve!