A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Biológia 9.

„A lét örök: törvények őrzik
mindazt az élő kincsözönt itt,
melyet díszül ölt a világ.”
Goethe
Kedves diákok!
A hazai és távoli tájak, életközösségek megismerése után középiskolában a növényi és állati szervezet felépítésének és működésének, valamint az élőlények és a környezetük kapcsolatának vizsgálatával folytatódnak a biológiai tanulmányaitok.
A tanév során feltárulnak előttetek a növényi és állati test hasonlóságai és különbségei, működésük csodái. Eközben megismerhetitek az élőlények szervezete és életmódja, valamint a testük felépítése és működése közötti ok-okozati összefüggéseket is.
Fontos, hogy tudatosuljanak bennetek az élőlények és a környezeti tényezők kapcsolatának térbeli és időbeli változásai és hatásai. Így felismerhetitek majd az élő és élettelen környezet, valamint az élőlények közötti bonyolult kapcsolatrendszereket, továbbá azok kölcsönhatásait és törvényeit.
Mindezek kapcsán világos és érthető lesz, hogy mekkora veszély fenyegeti a környezetet és benne az élővilágot az ember felelőtlen magatartása, viselkedése miatt. Ha megismeritek ezeket a veszélyforrásokat, talán könynyebb lesz a saját környezetetekben is megelőzni, illetve elhárítani a fenyegető környezeti ártalmakat. A jelen és a közeljövő – helyi és globális szintű – környezeti problémáinak megoldásából mindenkinek a maga helyén, tettekkel kell kivennie a részét. Földünkön az élet feltételei csak így tarthatók fenn.
Reméljük, hogy a biológia tanulása során ti is úgy érzitek majd, hogy az elsajátított új ismeretek használható, cselekvőképes tudássá válnak számotokra.
Kedves tanítványaiknak eredményes munkát kívánnak:
a Szerzők
Kosárba helyezve!