A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Kémia 10.

Bevezetés
A kémia tudományának eredményeként napjainkban az ipar számos anyagot nagy mennyiségben állít elő a mindennapi élet és a technika igényeinek megfelelően. A kémiai kutatások eredményeit használja a textil-, a bőr-, a műanyag-, az élelmiszer- és a gyógyszeripar is. A televíziót, a szuperszonikus repülőgépeket és az űrhajókat sem készíthették volna el e tudományág eredményei nélkül. A vegyipar termékei teszik szebbé és kényelmesebbé életünket.
Tankönyvsorozatunk első, 7. osztályos kötete a kémiai alapismereteket tartalmazta. A második kötetben az elemek és a szervetlen vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását a szerkezet és a tulajdonságok összefüggése alapján fogalmaztuk meg. A 9. osztályos könyv az anyagok szerkezetéről, a kémiai kötésekről, az atomok, ionok és molekulák felépítéséről, a makroszkópikus rendszerekről kívánt átfogó rendszerező képet nyújtani az általános kémiai törvények bemutatásával.
Ez a tankönyv a szerves kémia alapismereteit tartalmazza. A szerves vegyületek nagy száma, a szervetlen vegyületektől eltérő rendszere, felépítésük sokfélesége, az életfolyamatokban betöltött nélkülözhetetlen, meghatározó szerepük teszi szükségessé, hogy megismerjük szerkezetüket, tulajdonságaikat, elterjedt alkalmazásuk körét, jelentőségüket, életünkre és környezetünkre gyakorolt hatásukat. A napjainkig megismert szerves vegyületek száma több millió, a szervetlen vegyületeké kb. kétszázezer. A közel száz elemből felépülő szervetlen vegyületek száma tehát kevesebb mint tizedrésze az alig néhány elemből felépülő szerves vegyületek számának. Ez utóbbi évente 100000-rel nő, míg a szervetlen vegyületek száma alig gyarapszik.
Az előző kötetekhez hasonlóan az elméleti anyag megértését ebben a tankönyvben is számos kísérlet és fénykép segíti, és hangsúlyt kapnak a mindennapi életünkben megfigyelhető, egészségünk és környezetünk védelme szempontjából jelentős kémiai ismeretek is.
Szeretnénk, ha a tankönyv mellett más, könyvtárakban megtalálható könyveket is lapoznátok, továbbá múzeumi, kiállítási és üzemlátogatási élményekkel és az internet lehetőségeit felhasználva is bővítenétek kémiai ismereteiteket.
Maradandó élményszerzést, jó munkát és eredményeket kívánnak
a Szerzők
Kosárba helyezve!