A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

Fizika 11-12.

„Látni, amit már mindenki látott
– és azt gondolni róla,
amire még senki sem gondolt.”
(Szent-Györgyi Albert)
Kedves érettségire készülők!
Életük talán legjelentősebb szakasza előtt állnak. Közeledik a 18. születésnapjuk, amely után már jogilag is nagykorúak lesznek, és egyre inkább vállalniuk kell a felelősséget tetteikért, önmagukért, jövőjük alakulásáért. Megéri tehát, hogy mindezek érdekében felelősségteljes, céltudatos, jól megszervezett, kemény munkát végezzenek. Tankönyvünkkel és a hozzá tartozó munkafüzettel mi is szeretnénk ehhez hozzájárulni.
Lehet, hogy van Önök között, aki „csak” a középfokú érettségire akar felkészülni ebből a könyvből. Mások a választott élethivatásuk, szakmájuk alapismereteit is meg szeretnék erősíteni az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészüléssel. Nekik természetesen másként, bővebben és mélyebben kell tudniuk a fizikát céljuk eléréséhez. Az ehhez szükséges többlet tananyagot kék betűvel emeltük ki. Az így megjelölt részeket a középszintű érettségire készülők nyugodtan kihagyhatják, hiszen az ő vizsgaanyagukat tartalmazó – feketével írt – megmaradó rész is önálló és teljes egységet képez.
A régebben tanultak egyes részletei valószínűleg elhalványultak már, érdemes felfrissíteni őket. Ezért közöljük a témához tartozó tananyag eredeti feldolgozásának helyét a Mozaik Kiadó FIZIKA 9: Mozgások, energiaváltozások; FIZIKA 10: Elektromosságtan. Hőtan és a FIZIKA 11: Rezgések és hullámok. Modern fizika című tankönyveiben. Könyvünket természetesen az is használhatja, aki eddig más tankönyvből tanult, de akkor önmagának kell megkeresnie abban a felfrissítendő részeket.
Az érettségin kiemelt hangsúllyal szerepelnek majd a kísérletek. Ezek elvégzéséhez jelentős segítséget nyújthat a középiskolás anyaghoz kapcsolódó legfontosabb mérések és kísérletek részletes leírását tartalmazó munkafüzetünk.
A könyv minden fejezete három részből áll. Ezek a következők:
– Témavázlat
A szóbeli érettségi vizsgán a felelet előtt van némi gondolkodási idő, amit célszerű nagyon tudatosan felhasználni. A feleletre történő felkészülést és a felelet ügyes időbeosztását egy jól áttekinthető vázlat segítheti legjobban. Ennek összeállítását teheti könnyebbé az egyes fejezeteket bevezető témavázlat.
– A téma rendszerező feldolgozása
A második rész az adott téma tömör, rendszerezett – a gyakorlati élettel, a fizikatörténettel és a többi tantárgyban tanultakkal meglevő kapcsolatát is bemutató – feldolgozásának egy lehetséges változata. Ez az anyag elsősorban a fakultációs formában vagy más módon történő felkészülést segítheti. A szóbeli vizsgán a felelet ilyen részletes kidolgozására és leírására nem lesz idő, de talán nincs is rá szükség. Ott ugyanis nem felolvasni, hanem önállóan elmondani, előadni kell a kihúzott tétel logikusan felépített lényegét. A témák ilyen részletes ismerete azonban azért is szükséges, mert az írásbeli vizsgán szereplő kérdések némelyike is igényel rövid szöveges kifejtést, az emelt szintű írásbelin pedig egy egész gondolatkör megadott szempontok szerinti (esszészerű) leírása az egyik feladat.
– Feladatok
A harmadik rész a gyakorló feladatok legfontosabb típusait mutatja be. Ezek a következők:
– A szóbeli vizsgán bemutatandó kísérletek. Ezek közül a legnagyobb valószínűséggel előfordulókat vagy az azokhoz hasonlókat itt csak megemlítjük, mert azok elvégzéséhez, elemzéséhez és a következtetések levonásához a munkafüzetben találnak segítséget.
– Az írásbeli vizsga különféle típusú feladataihoz (Jelenségek értelmezése; Tesztfeladatok, Számításos feladatok) csak néhány jellegzetes mintafeladatot mutatunk be, hiszen ezek megoldásának begyakorlásához sok jó feladatgyűjtemény áll rendelkezésükre.
– A három nagy egység (mechanika, elektromosságtan és modern fizika) lezárásakor utalunk a gyakorló vizsgalapokra, amelyek segítségével az adott témakörből mindenki „próbaérettségit” tehet, s önállóan ellenőrizheti, hogyan sajátította el a témakör ismereteit. Ezek az érettségin várható feladattípusokból összeállított vizsgalapok a munkafüzetben találhatók.
A tankönyv végén minden kérdés, illetve feladat végeredménye és a nehezebbek megoldásának alapötlete is megtalálható.
Tankönyvünk az érettségire történő felkészülés egy általunk elképzelt és kipróbált változata szerint készült. Az Önöket jól ismerő tanárok – a siker érdekében – nyilván többször eltérnek majd ettől a változattól, kiegészítik, bővítik az itt leírt elgondolásokat. Reméljük, hogy az Önök és tanáraik munkájával együtt ez a könyv is hozzájárul majd sikeres érettségijükhöz.
Sok sikert kívánnak Önöknek mind a felkészüléshez és a vizsgákhoz, mind pedig az élethez a könyv szerzői.
Kosárba helyezve!