A kosarad üres

Vásárlás

Darab: 0

Összesen: 0,00

0

HR-ALSC-MAT1-0008

Moj mali matematički svijet 1

Udžbenik s radnom bilježnicom za učenike prvog razreda osnovne škole

Munkatankönyv

Alka Script
HR-ALSC-MAT1-0008 - 1. kiadás, 2008 - 281 oldal

Szerzők: BILJANA BASARIĆ ČULK, KRISTINA KOSTADINOVSKA, IVAN MRKONJIĆ, ĐURĐICA SALAMON

 • KUGLA

 • VALJAK

 • KOCKA

 • KVADAR

 • PIRAMIDA

 • RAVNE I ZAKRIVLJENE PLOHE

 • RAVNE I ZAKRIVLJENE CRTE

 • TOČKA – SJECIŠTE CRTA

 • SPAJANJE TOČAKA

 • VEĆI – MANJI

 • UNUTAR – IZVAN

 • VIŠE – NIŽE

 • DULJE – KRAĆE

 • KRUG

 • PRAVOKUTNIK

 • TROKUT

 • KVADRAT

 • BROJ I BROJENJE

 • BROJ 1

 • BROJ 2

 • BROJ 3

 • BROJ 4

 • BROJ 5

 • USPOREĐIVANJE BROJEVA

 • DODAVANJE BROJA 1

 • ZBRAJANJE BROJEVA DO 5

 • PRIBROJNICI I ZBROJ

 • ODUZIMANJE BROJA 1

 • ODUZIMANJE BROJEVA DO 5

 • UMANJENIK, UMANJITELJ I RAZLIKA

 • BROJ 0

 • BROJEVNA CRTA

 • ZBRAJANJE NA BROJEVNOJ CRTI

 • ODUZIMANJE NA BROJEVNOJ CRTI

 • BROJ 6

 • BROJ 7

 • BROJ 8

 • BROJ 9

 • BROJ 10

 • ZBRAJANJE BROJEVA DO 10

 • ODUZIMANJE BROJEVA DO 10

 • ZAMJENA MJESTA PRIBROJNIKA

 • VEZA ZBRAJANJA I ODUZIMANJA

 • BROJENJE DO 20

 • BROJEVI 11, 12 I 13

 • BROJEVI 14, 15 I 16

 • BROJEVI 17 I 18

 • BROJEVI 19 I 20

 • JEDNOZNAMENKASTI I DVOZNAMENKASTI BROJEVI

 • USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 20

 • REDNI BROJEVI DO 10

 • REDNI BROJEVI DO 20

 • ZBRAJANJE (10 + 3)

 • ODUZIMANJE (13 – 3)

 • ZBRAJANJE (12 + 4)

 • ODUZIMANJE (16 – 3)

 • ZBRAJANJE (6 + 7)

 • ODUZIMANJE (13 – 5)

 • ODUZIMANJE (14 – 12)

 • ZADACI RIJEČIMA

Kosárba helyezve!