Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Pomocí programu Eukleidés geometrie v rovině připravíte jednoduše a přesně různé konstrukční úlohy.Pri digitálním geometrickém sestavování konstrukce, prvky na obrázku jsou mobilní, zatímco vycházející body zůstávají konštantné.Týmto snadno najdeme hranice sestavenej konstrukce.

Nákup Stáhnout a vyzkoušet zdarma!

Průhledná konstrukce

Každý z připravených objektů je možné vybarvit, nebo použít různé styly čar při zobrazování. Kterýkoliv z objektů můžeme vypnout nebo znovu zapnout. Pomocné čáry, které nejsou při konečném výsledku důležité se dají skrýt jedním kliknutím.

K objektům mohou být připojeny značky (body, přímky, ...) které mohou obsahovat poznámky, nebo s jejich pomocí zobrazit dynamické parametry objektů (například souřadnice bodů, délka linie). Značky lze zapnout nebo vypnout pro každý objekt.

Základní nebo komplexní

Program je založen na 6 základních krocích Euklidově konstrukce, kterými postupným zadáváním připravíme úkol Vedle základních krocích jsou dostupné různé konstrukční kroky (konstrukce tečny ze základních objektů), Program je schopen provádět všechny základní geometrické transformace (reflexe proti ose, nebo středu, translace, rotace, projekce, inverze).

Konstrukční kroky

Popis jednotlivých kroků, kterými jsme se dopracovali ke konstrukci je nezbytný, protože jejich pomocí můžeme proces a výsledek zopakovat. Viditelný nebude pouze konečný výsledek ale i jednotlivé kroky pomocí kterých jsme se k výsledku dopracovali.

V programu se dají používat i makra (vlastní postupy konstrukčních kroků), které je možné uložit a používat v následujících projektech.

Animovane stopy

Spuštěním počátečních bodů hotové konstrukce podél zadané křivky se zobrazí kroky kterými jsme ke stavbě dospěli. Z bodů tvořících elipsu pomocí stop vykreslíte křivku celé elipsy. Program prostřednictvím animace zobrazí pohyb nebo fáze jednotlivých kroků, které se dají přehrávat.

Parametry animace (počet fází, rychlost, směr a jiné vlastnosti) se dají kalibrovat a hotová animace uložit.

Added to your cart.