Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

MozaBook program otevře digitální verze učebnic, které obsahují kromě textových a obrázkových materiálů tištěných učebnic i četné množství extra obsahů, tematických nástrojů a her. Tímto se stává probírané učivo mnohem zajímavější a snadněji osvojitelné. Práci pedagogů usnadňuje množství zabudovaných animací, prezentací a ilustrací, které program obsahuje.

Více než 1200 3D modelů, stovky učebních videí, obrázky, zvuky, aplikace a hry související s učebními předměty a probíraným učivem jsou dostupné online kdekoliv. MozaWeb je dostupný pomocí kteréhokoliv internetového prohlížeče, k jeho používání nepotřebujete instalovat žádný program.

Atlasy interaktivního mapového programu mozaMap rozšiřují, nabídku používaných nástrojů na hodinách zeměpisu a dějepisu. Mapy s různou tématikou se dají libovolně poskládat, což výrazně zjednoduší přípravu na vyučovací hodinu. Digitální atlasy obsahují kompletní materiál zeměpisných a dějepisných atlasů našeho vydavatelství.

Námi vyvinutá elektronická třídní kniha představuje takový učební informační systém, který umožňuje na jednotném rozhraní provést administrativní i organizační úkoly vyskytující se v každodenním životě školy. Jejím použitím se stává namáhavé a komplikované vedení tradičních papírových třídních knih zbytečným.

LabCamera je software založený na webkameře. Určený je na přírodovědecké, výzkumné účely a sběr dat. Učitelem a žákem umožňuje uskutečnit vědecké pozorování a měření pomocí počítače.

Pomocí konstrukčního softwaru plošné a prostorové geometrie Eukleidés se dají snadno, přesně a rychle řešit různorodé konstrukční úlohy. Při digitálním sestavování geometrických tvarů se prvky konstrukce dá libovolně hýbat, přičemž původní polohy zůstávají v paměti. Tímto snadno najdeme a zobrazíme přechodné stavy z průběhu konstrukce.

Konstrukční software prostorové geometrie Euler3D umožňuje kromě zobrazování prostorových tvarů a povrchů i jejich konstruování při vysoké úrovni matematické kontroly. Filtrování protínání útvaru sebou samým, kontrola zlomu roviny, rozdělení konkávních polygonů na trojúhelníky.

Added to your cart.