Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

Euler3D, konstruktionsprogrammet for rumgeometri, giver, ud over at illustrere de forskellige tredimensionelle figurer og overflader, mulighed for at redigere dem med et højt niveau af matematisk kontrol. (Filtering af selvkrydsninger, undersøgelse af planbrud, opdeling af polygoner i trekanter.)

Køb Download og prøv gratis!

Rumligt koordinatsystem

Programmets største dataenhed er projektet. Projektets figurer defineres ved at angive deres hjørner, kanter og sider. Hjørnene defineres med de tre koordinater (X, Y, Z), kanterne defineres ved at angive start- og slutpunkter, og siderne ved at angive de hjørner, der definerer dem. Ud over de numeriske koordinater kan der også anvendes konstanter indkluderet af brugeren i projektet, som defineres af bogstaver (fra det engelske alfabet).

Personalisering

For at danne en oversigt over en geometrisk figur, kan der tildeles lag til hjørner, kanter og områder, som herefter kan aktiveres og deaktiveres efter behov. Ud over standard nummerering, kan hjørner, kanter og sider også mærkes med etiketter, som også kan blive aktiveret eller deaktiveret for at få den bedste visning. Programmet bruger perspektiv og axonometrisk (ortogonal) projektion for at vise figurerne. Den realistiske visning er tilvejebragt af to lyskilder, som kan fastgøres i et bestemt punkt eller kan justeres, så de følger kameraets bevægelse.

Rumlige transformationer

Spejling i plan, forskydning, akselrotation og aksial strækning, kan udføres sekventielt, som et produkt af transformationer. Ved at justere parametrene kan du også udføre mere komplicerede transformationer, såsom rotation om en valgt kant i figuren eller spejling af en side.

Med transformationer kan polyhedre også gøres hurtigere, da du ikke behøver at angive hvert hjørne ved hjælp af koordinater, men efter at have angivet de første få hjørner beregner programmet koordinaterne for de nye hjørner ved at spejle, forskyde eller rotere dem.

Indbyggede applikationer

Programmet giver også mulighed for at konstruere rotationssymmetriske figurer, såsom keglen og kuglen. Desuden kan de dobbelte objekter af figurerne skabes ved anvendelse af polariteten relateret til kuglen. Med animationen kan endnu mere komplicerede rumlige relationer (fx afledning af tetrahedralvolumen) gøres mere forståelige. En af de største fordele ved programmet er dets kompatibilitet med forskellige matematiske programmer (Maple, Mathematica). De færdige figurer kan eksporteres i adskillige formater, og nogle filtyper tillader også læsning af data.

Added to your cart.