Din kurv er tom

Køb

Mængde: 0

Total: 0,00

I dag står undervisningen overfor store udfordringer på verdensplan, idet det at følge traditioner er ikke tilstrækkeligt. Den rette måde at overføre viden på er lige så vigtig, som det vi kommer til at undervise den nye generation i.
Til lærere

mozaBook - Præsentationsprogram til interaktive tavler. Spektakulært interaktivt indhold og integrerede færdighedsudviklende funktioner, illustrative applikationer og virtuelle eksperimenter fanger elevernes opmærksomhed og gør det nemmere at behandle undervisningsstoffet.

mozaMap - De digitale atlasser i det interaktive kortprogram udvider værktøjskassen for geografi- og historieundervisning. Kortets elementer kan skræddersys, hvilket forenkler forberedelse og undervisning.

Til elever

mozaWeb - De digitale lærebøger, interaktive indhold samt emnerelaterede applikationer og spil er tilgængelige online for lærere og elever overalt.

mozaBook tablet - Eleverne kan tage deres digitale lærebøger med sig overalt, og endda bruge dem offline. Eleverne kan også koble sig på mozaBook på interaktive tavler og kan deltage i undervisningen i klassen.

Til skoler

mozaLog - Digital klasseprotokol og skoleadministrationssystem gør det muligt at håndtere de databehandlings- og organisatoriske opgaver, der dagligt skal udføres i skolen.Programmet reducerer den daglige administrative byrde og er et effektivt kommunikationsmiddel både inden for institutionen og med forældrene.

Skolemedlemskab - Skolmedlemskabets fordele: brugsstatistikker og licensadministration på skoleniveau, onlinehjælp, mulighed for rabat ved køb af produkter.

Hvilket produkt skal jeg bruge?
For lærere

Til illustration i klassen og klassearbejde med elever

For elever

Til hjemmestudier på pc og tablet

til skoler

Partnerskolemedlemskab med kurser og rabatter ved køb

mozaBook udvider dine undervisningsværktøjer med alsidige illustrationer, animationer og iderige præsentationsmuligheder. Lærere kan oprette øvehæfter, eller lave de lærebøger de bruger til interaktive digitale bøgermed få enkle trin. Det indbyggede galleri indeholder en række justerbare billeder, lavet af vores grafikere, grupperet efter fag og emner.

mozaBook fås i vores webshop i flere versioner til lærere, elever og til undervisning i klasseværelset.

Læs mere

Egne digitale lærebøger

Hvis læreren har en elektronisk PDF version af en trykt lærebog, kan den åbnes i mozaBook. Programmet genkender automatisk billederne, indsat i publikationen, og kan i timen forstørre dem med et klik. Lærere kan også lave brugerdefinerede sideafsnit, der skal forstørres i klassen. mozaBook er i stand til at analysere teksten i publikationen og anbefaler interaktivt indhold, relevant for emnet. Lærere kan afspille, acceptere eller afvise disse anbefalinger, men de kan også finde indhold (3D-scener, undervisningsvideoer, lydmaterialer, billeder) fra mediebiblioteket i mozaBook på deres egne computere eller på internettet. De indsatte emner kan åbnes ved at klikke på ikonerne placeret på bogens margener og bruges til præsentation i klassen.

3D-scener

Hvis en lektion indeholder 3D-scener kan du spille dem ved at trykke på 3D-ikonet i din online lærebog. Du kan også finde en liste over 3Ds i mediebiblioteket.

Modellerne i scenerne kan frit roteres, deres størrelse kan justeres og de fleste af dem indeholder fortællerstemme, indbyggede animationer og opgaver til at støtte emnets behandling. Etiketterne på de strukturelle- og snitvisninger er tilgængelige på flere forskellige sprog, hvilket hjælper sprogindlæringen.

Alle 3D-scener

Værktøjer og spil

Mere end 100 fagrelaterede applikationer er tilgængelige til at støtte behandlingen af undervisningsmaterialet og til at kunne fordybe sig i den tilegnede viden på en sjov måde. Værktøjerne til de yngste elever prioriterer færdighedsudvikling, mens de illustrerende og eksperimentelle værktøjer for de ældre elever giver en unik hjælp. Nogle værktøjer indeholder også animerede opgaver, der gør indlæring til leg. Værktøjerne er tilgængelige både i mozaBook og i mozaWeb, vores online platform for elevernes hjemmelæring.

Vis alle værktøjer

Opgaveeditor

At skabe unikke og attraktive og opgaveark har aldrig været nemmere end med vores opgaveeditor. Lærere kan lave deres egne opgaver med en bred vifte af foruddefinerede opgaveskabeloner (afkrydsning, matching, krydsord, find fejlen, sortering, lænker, blanke kort, tabeller, sæt, osv). Et opgaveark kan indeholde flere forskellige opgavetyper og kan indstilles med tid for opgaveløsning.

Opgaverne kan gøres mere attraktive ved at tilføje billeder, videoer og lydfiler, eller vælge fra en række indbyggede designs.

De færdige opgaveark kan sættes ind i de relevante sider af mozaBook publikationer, eller kan sendes til eleverne som hjemmeopgaver, som de kan løse via mozaWeb.

Interaktivt indhold (3D-scener, undervisningsvideoer, billeder, lydfiler), anvendt i klasseværelset, og tematiske applikationer i mozaTools, er også tilgængelige online, hvilket giver glimrende muligheder for lærerne til forberedelse hjemme, og for eleverne til hjemmelæring. Lærerne kan sende eleverne hjemmeopgaver og eleverne kan løse dem online.

Den digitale klasseprotokol, udviklet af Mozaik Education, er et undervisningsinformationssystem, som gør det muligt at håndtere administrative og organisatoriske opgaver i skolens hverdag via en enkel grænseflade. Brug af mozaLog gør det tunge og besværlige arbejde med den traditionelle papirbaserede klasseprotokol overflødig.

Læs mere

Added to your cart.