Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

0

HOW ARE MAPS MADE?

HOW ARE MAPS MADE?

Learn about the concepts of floor plan, map, and map scale.

Φύση και ζωή

Συντάκτης: Jóri Johanna, Kissné Gera Ágnes, Vízvári Albertné

Διορθωτής:

Λέξεις/κλειδιά

χάρτης, Χάρτης της γνώσης, κάτοψη, , Διάταξη, χωρικός προσανατολισμός, αναλογία, arányosság, σχέδιο, αεροπλάνο, φυσική γεωγραφία, απόσταση, κατεύθυνση, γεωγραφία, φύση, μελέτη της φύσης

Σχετικά έξτρα

Σχετικά έξτρα

Finding information on climate maps

How to use climate maps and climate diagrams.

Helpers of orientation

In this lesson, you will learn how we can find our way around.

Let's practice positioning!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

Our home, the Earth

A lesson about the landforms and continents of Earth.

User manual

A guide about the meaning of icons found in digital lessons and the possibilities of...

What can positioning systems be used for?

This lesson encourages the use of the Global Positioning System.

What do maps tell us?

A lesson about the various types of maps.

Where exactly?

Learn how to specify a location in a playful manner!

Where will we meet?

Let's find out how many pieces of information are necessary for specifying a location.

Added to your cart.