Το καλάθι σου είναι άδειο.

Αγορά

Ποσότητα: 0

Συνολικά: 0,00

Με το πρόγραμμα γεωμετρικών κατασκευών Euklides μπορούμε να εκτελέσουμε απλά, γρήγορα, και με ακρίβεια, διάφορες ασκήσεις κατασκευής σχημάτων. Κατά την ψηφιακή κατασκευή, τα στοιχεία μπορούν να μετακινηθούν με διατήρηση των αναλογιών. Αυτό διευκολύνει την εύρεση και χάραξη των ορίων της κατασκευής.

Αγορά Κατεβάστε και δοκιμάστε δωρεάν!

Σαφής κατασκευή

Τα έτοιμα αντικείμενα μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορα χρώματα και τύπους γραμμής, επίσης, μπορούν να απόκρυφθούν ή να επανεμφανιστούν. Οι γραμμές-οδηγοί επεξεργασίας που δεν χρειάζονται πια, μπορούν να αποκρυφθούν με ένα κλικ.

Στα αντικείμενα (σημεία, γραμμές, ...) μπορούν να συναφθούν επιγραφές, που να περιέχουν σημειώσεις ή τις δυναμικές παραμέτρους του αντικειμένου (πχ. συντεταγμένες, μήκος τμήματος). Οιι επιγραφές μπορούν να απ/ενεργοποιηθούν ανά αντικείμενο.

Βασικός ή σύνθετος

Το πρόγραμμα παίρνει ως βάση τις έξι βασικές ευκλείδειες πράξεις σύνταξης, με τις οποίες μπορεί να κατασκευαστεί το σχήμα. Πέρα από αυτές, παρέχονται δεκάδες άλλες πιο σύνθετες, αλλά συνηθισμένες (πχ. κάθετος που διαιρεί τμήμα, εφαπτομένες από δεδομένο σχήμα). Δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των γεωμετρικών μετασχηματισμών στο επίπεδο (αντικατόπτριση ως προς άξονα ή σημείο, μετακύλιση, μεταστροφή, προβολή, αντιστροφή).

Βήματα κατασκευής

Η καταγραφή των φάσεων της κατασκευής αποτελεί μέρος της λύσης κάθε άσκησης, ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να αναπαραχθεί. Οι φάσεις της κατασκευής μπορούν να αναπαραχθούν μία προς μία με το πρόγραμμα Euklides, έτσι ώστε να φαίνεται, όχι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τα βήματα που οδήγησαν σε αυτό.

Το πρόγραμμα επιτρέπει την δημιουργία δικών μας μακροεντολών (δικής μας σειράς πράξεων κατασκευής), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μεταγενέστερες εργασίες μας.

Χάραξη γραμμής με εφέ

Ξεκινώντας από το σημείο εκκίνησης μιας ολοκληρωμένης κατασκευής και κατά μήκος μιας δεδομένης καμπύλης, εμφανίζεται η τροχιά αυτού του σημείου. Όλη η καμπύλη μιας έλλειψης αποτυπώνεται, με την βοήθεια της τροχιάς, από τα σημεία που την καθορίζουν. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ως κινούμενη απεικόνιση την τροχιά του σημείου και το ολοκληρωμένο σχήμα που προκύπτει, είτε με την ταυτόχρονη παρουσίαση των φάσεων, είτε με εκτέλεση εμπρός-πίσω, είτε με τετραγωνίδια.

Οι παράμετροι της κινούμενης απεικόνισης (αριθμός φάσεων, ταχύτητα, κατεύθυνση, και λοιπά) μπορούν να μεταβληθούν, και η έτοιμη απεικόνιση να αποθηκευθεί.

Added to your cart.