Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

HR-ALSC-MAT4-0077

Moj mali matematički svijet 4

Udžbenik s radnom bilježnicom za učenike četvrtog razreda osnovne škole

Write-in textbook

Alka Script
HR-ALSC-MAT4-0077 - Edition 1, 2009 - 306 pages

Authors: BILJANA BASARIĆ ČULK, KRISTINA KOSTADINOVSKA, IVAN MRKONJIĆ ĐURĐICA SALAMON

 • VIŠEKRATNICI BROJA 1 000 DO 10 000

 • BROJEVI DO 10 000

 • BROJEVI DO 10 000 NA BROJEVNOJ CRTI

 • BROJEVI DO 100 000

 • BROJEVI DO MILIJUN

 • TABLICA MJESNIH VRIJEDNOSTI

 • USPOREĐIVANJE BROJEVA DO 10 000

 • PISANO ZBRAJANJE BROJEVA DO 10 000

 • PISANO ZBRAJANJE S PRIJENOSOM DESETICE

 • PISANO ZBRAJANJE S PRIJENOSOM STOTICE

 • PISANO ZBRAJANJE S PRIJENOSOM TISUĆICE

 • PISANO ZBRAJANJE S PRIJENOSOM STOTICE I TISUĆICE

 • PISANO ODUZIMANJE BROJEVA DO 10 000

 • PISANO ODUZIMANJE S PRIJENOSOM DESETICE

 • PISANO ODUZIMANJE S PRIJENOSOM STOTICE

 • PISANO ODUZIMANJE S PRIJENOSOM TISUĆICE

 • PISANO ODUZIMANJE S PRIJENOSOM DESETICE I STOTICE

 • RAVNINA I CRTE

 • KUT

 • PRAVI KUT

 • CRTANJE PRAVOGA KUTA

 • ŠILJASTI KUT I TUPI KUT

 • MNOŽENJE BROJEVA (324 · 2)

 • PISANO MNOŽENJE (324 · 2)

 • PISANO MNOŽENJE (324 · 3)

 • PISANO MNOŽENJE (243 · 3)

 • PISANO MNOŽENJE (432 · 4)

 • PISANO MNOŽENJE (1 312 · 3)

 • MNOŽENJE BROJA DEKADSKOM JEDINICOM

 • PISANO MNOŽENJE DVOZNAMENKASTOGA BROJA VIŠEKRATNICIMA BROJEVA 10, 100 I 1 000

 • PISANO MNOŽENJE DVOZNAMENKASTOGA BROJA DVOZNAMENKASTIM

 • PISANO MNOŽENJE VIŠEZNAMENKASTOG BROJA DVOZNAMENKASTIM

 • SKRAĆENI POSTUPCI PRI PISANOM MNOŽENJU

 • TROKUT

 • VRSTE TROKUTA S OBZIROM NA STRANICE

 • CRTANJE TROKUTA

 • PRAVOKUTNI TROKUT

 • OPSEG TROKUTA

 • PRAVOKUTNIK

 • CRTANJE PRAVOKUTNIKA

 • KVADRAT

 • CRTANJE KVADRATA

 • OPSEG PRAVOKUTNIKA

 • OPSEG KVADRATA

 • MJERENJE POVRŠINE

 • POVRŠINA PRAVOKUTNIKA

 • POVRŠINA KVADRATA

 • PISANO DIJELJENJE

 • DIJELJENJE DVOZNAMENKASTIM BROJEM

 • IZVOĐENJE VIŠE RAČUNSKIH RADNJI

 • UPORABA ZAGRADA

 • KVADAR

 • KOCKA

 • OBUJAM KOCKE

Added to your cart.