Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

A Föld, amelyen élünk 9.

Természetföldrajz

Textbook

Mozaik Kiadó
MS-2135 - Edition 1, 2006 - 168 pages

Authors: Makádi Mariann - Taraczközi Attila

Curriculum: NAT 2007

A kilencedik osztályos Természetföldrajz könyv a kozmikus és a Földön megismerhető természetföldrajzi és környezeti jelenségeket kölcsönhatásaikban és összefüggéseikben mutatja be. Bemutatja a földi szférákban lejátszódó természetföldrajzi, környezeti folyamatokat, a természeti képződmények térbeli és időbeli fejlődését, változásuk tendenciáit. A könyv korszerű ismeretanyaga céltudatosan törekszik a rokontudományok felhasználására is. Fogalomrendszere logikusan épül fel, alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. A könyv nem felesleges adatok tömegét, hanem a gyakorlatban is felhasználható ismereteket kíván nyújtani a tanulóknak a világban való eligazodáshoz. Nagymértékben támaszkodik a tanulók önálló tapasztalatszerzésére, a kreatív tanulói és tanári munkára, a taneszközökön kívüli egyéb információhordozók használatára. Az ok-okozati összefüggések feltárásával, megértetésével olyan szemléletmódot alakít ki, amely a későbbiekben alapot ad a tanulóknak a további ismeretek integrálásához, az információrengetegben való eligazodáshoz.
PRINTED publication
Size: A4 (210x297) ,  Weight: 646 g
2 180 Ft
HOME Digital version
Digital publication for home use
2 180 Ft
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
10 900 Ft
Added to your cart.