Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

0

MS-9331U

DIFER fejlődésvizsgáló rendszer

DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás

Workbook

Mozaik Kiadó
MS-9331U - Edition 6, 2017 - 32 pages

Authors: Kriston-Bordi Zsuzsanna

A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.

HOME Digital version
Digital publication for home use
720 Ft
CLASSROOM Digital version
Digital publication designed for use in school, with interactive boards
3 600 Ft
Added to your cart.