Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Sõnakaardid

Sõnakaardid

Sõnakaardikogu näitelausetega, jaotusega sõnaliikide kaupa.

Emakeel

Visualizing, Instructional

HTML5

TODO HTML5

Keywords

sõna kaarte, sõnastik, sõna klass, lause näide, õigekiri, tegusõna, nimisõna, omadussõna, numbrit, artikkel, postpositsioon, ühendamine, nimiväärtus, infinitiivne, osalise keelega, negatiivne osake, disjunkt, süütamine, nimisõna, syllabication, sidekriips

Related tools

Added to your cart.