Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Täringud

Rohkem kui 40 erinevat täringut, suure hulga õppeainete harjutamiseks

Tähetahvel

Koosta segi aetud tähekaartidest tähenduslikke sõnu ja lauseid.

Tähekaardid

Kaardid tähestikutähtede ja nende hääldamist näitlikustavate piltidega.

Sõnakaardid

Sõnakaardikogu näitelausetega, jaotusega sõnaliikide kaupa.

Käekiri

Püstine ja kaldega käekiri, klaviatuuril sisestatud tekstist.

Koodimurdja

Märgisuhtluse tehnikate tutvustus (Braille kiri, käemärgid, lipumärgid, triipkoodid, hieroglüüfid).

Tähejärjestus

Tähtede õppimise järjestuse seadistamine ja parajasti õpitud tähe äramärkimine.

Sõnaotsing

Leia üles tähetahvlil ära peidetud sõnad!

Õigekiri

Harjuta sõnade õigekirja grammatikareeglite järgi!

Pildidoomino

Matemaatika- ja keeleteemalised mängud doomino reeglitega.

Haamer

Arva ära, kui kaua tuleb haamriga lüüa! Pane kokku sõnu, loenda!

Jätka!

Pööra lennuk, suuna madu või juhi mesilane õigesse suunda!

Mis liiki on sõna?

Mängud sõnaliikide äratundmise harjutamiseks.

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

Videokogu

Kategooriatesse jagatud videod - lastelood, põnevad katsed ja filmilõigud.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Pildikaardid

Kuusteist pakki pildikaarte eri teemadel, pildi tõmbamise võimalusega.

Kaardid

Kiire ja lihtne teksti- ja pildikaartide valmistamine.

Kalender

Päevakalender, kus iga kuupäeva juures on toodud huvitavad tähtpäevad.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Added to your cart.