Your cart is empty

Shop

Quantity: 0

Total: 0,00

Videokogu

Kategooriatesse jagatud videod - lastelood, põnevad katsed ja filmilõigud.

Ajamasin

Isikud ja sündmused, esitatud dünaamiliselt ajaskaalal ning omavaheliste suhete järgi.

Elusloodus

Eluslooduse fotoalbum andmete ja huvitavate kirjeldustega ning eri tüüpi ülesannetega.

Molekulid

Molekulide tähtsaimad omadused, struktuurivalemid ja näitlikud kolmemõõtmelised mudelid.

Mikroskoop

Pildikogu paljale silmale nähtamatutest, mikroskoopiliste mõõtmetega esemetest.

Mineraalid

Tuntuimate mineraalide omadused ja andmed kolmemõõtmelise kujutusega.

Mälumäng

Mälumäng 12 valitavas teemaderingis, järk-järguliselt kasvava raskusastmega, abivahenditega.

Related tools & games

ÜLESANNE

Interaktiivne ülesandekoostaja ja -esitaja.

Seltskonnamäng

Mitmekesi mängitav mälumäng, erinevate levinud mängutüüpidega.

3D-menüü

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

3D-graaf

Kolmemõõtmeliste mudelite kategoriseeritud kogu, pilkupüüdval otsingulehel.

Küsimustik

Lihtne küsimustik teksti ja pildiga, ühe või mitme õige vastusega.

Keemilised elemendid

Perioodilisustabel rohkete filtreerimis- ja rühmitamisvõimalustega.

Added to your cart.